Paunović: Lokalne samouprave aktivno učestvuju u praćenju mera za inkluziju Roma

+100%-

Paunović: Lokalne samouprave aktivno učestvuju u praćenju mera za inkluziju Roma

U toku marta meseca održane su jednodnevne obuke u četiri grada (Kragujevac, Niš, Novi Sad i Beograd) na kojima je predstavljena baza podataka za praćenje mera za inkluziju Roma u okviru projekta „Evropska podrška za inkluziju Roma“ koji je finansiran od strane Evropske unije i sproveden od strane Misije OEBS-a u Srbiji i vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

 

suzana_4

 

Tokom obuke predstavnici lokalnih samouprava koji su ovlašćeni za unos podataka u bazu upoznati su sa načinom funkcionisanja baze, date su im instrukcije koje se odnose na unos, izmene i ažuriranje podataka u bazi. Baza podataka ne sadrži lične podatke, već statističke i tekstualne podatke o merama za inkluziju Roma.

 

Baza podataka je važno sredstvo za efikasno sprovođenje politika na nacionalnom i lokalnom nivou, jer se bazom obezbeđuje skladištenje, čuvanje i čitanje podataka nacionalnih i lokalnih institucija na jednom mestu.

 

– Informacije iz baze će uticati na kreiranje nacionalnih i lokalnih politika, istakla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, dodajući da će unošenjem podataka u bazu sve lokalne samouprave obezbediti bolju vidljivost rezultata, planova i potreba romske zajednice na lokalu.

 

Prema njenim rečima, lokalne samouprave imaju određeni vremenski period da popune elektronski upitnik za bazu podataka pri čemu je u toku procesa popunjavanja elektronskog upitnika predviđena tehnička podrška koja ima za cilj da predstavnicima lokalnih samouprava omogući nesmetano korišćenje i unošenje podataka sa lokalnog nivoa.

 

Preko 90 jedinica lokalne samouprave u Srbiji uzelo je učešće na obukama. Stoga je od posebnog značaja da se ovakav modalitet senzibilisanja jedinica lokalne samouprave nastavi u cilju podsticanja donosioca odluka u lokalnim sredinama da rade na socijalnom uključivanju romske populacije, a time doprinose i opštoj dobrobiti i unapređivanju kvaliteta života stanovništva lokalne zajednice, zaključila je Paunović.

 

Kategorije: Arhiva, Kratke Vesti