Paunović: Nastavu na manjinskim jezicima pohađa 60.000 dece

+100%-

Paunović: Nastavu na manjinskim jezicima pohađa 60.000 dece

 

U Srbiji 60.000 dece pohađa nastavu na manjinskim jezicima, a već su potpisani sporazumi o obezbeđivanju nedostajućih udžbenika, izjavila je danas direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović navodeći da je garantovanje ostvarivanja svih prava nacionalnih manjina standard od koga se nije odstupilo.

 

Paunović je na RTS rekla da je u budžetu Srbije obezbeđen novac za štampanje nedostajućih udžbenika, na čitavom tom poslu rade Ministarstvo prosvete, nacionalni saveti i izdavači, a i sami predstavnici nacionalnih saveta govore o tome da je u odnosu na prethodne godine u toj oblasti napravljen značajan napredak.

 

Prvi put je u ovoj godini, kako je navela, osnovan budžetski fond za nacionalne manjine, koji je zakon predvideo još 2002. godine, kao izvora dodatnih sredstava za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

„Iz tog fonda se finansira sve ono što su dodatni zahtevi u odnosu na prava nacionalnih manjina koje se ne finansiraju iz redovnih sredstava ministarstava prosvete i kulture i informisanja“, navodi Paunović.

 

Kako je rekla, trenutno je u toku javna rasprava o zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

 

Navodi da će se u 2017. nastaviti aktivnosti vezane za obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, a da je trenutno tema informisanja nešto što je za nacionalne manjine od posebnog značaja, te se o tome razgovara sa javnim servisom kako da se poboljša informisanje na jezicima nacionalnih manjina.

 

„Ono što je takođe značajno je i dalji rad na većoj zastupljenosti nacionalnih manjina i u lokalnim samoupravama ali i u državnoj upravi“, navodi Paunović.

 

Ostvarivanje prava manjina

 

Ona je rekla da je najveći broj aktivnosti kada je u pitanju zaštita nacionalnih manjina definisan kroz poglavlje 23, navodeći da je usvojen poseban akcioni plan koji se odnosi upravo na ostvarivanje prava nacionalnih manjina i način na koji će se svi zakoni kojima se štite prava manjina sprovoditi u praksi.

 

„Postoje pojedinačne oblasti u okviru drugih pregovaračkih poglavlja kao što je poglavlje 26 koja se dotiču položaja nacionalnih manjina, ali u pojedenim segmentima. Ovde je konkretno reč o obrazovanju, tu je zaista napravljen veliki napredak u odnosu na prethodni period“, rekla je Paunović.

 

Navodeći da je 2016. godinu obeležio dijalog između nacionalnih saveta i vlade, Paunović ističe da pristup vlade da građanima Srbije koji pripadaju jednoj od 26 nacionalnih manjina garantuje ostvarivanje svih prava jeste standard od koga se nije odstupilo.

 

Na pitanje čija su prava najugroženija, Paunović kaže da su to u ovom trenutku prava osoba sa invaliditetom, žena, dece, naročito dece koja žive na ulici, i Roma.

 

„U ovoj godini zaposleno je više od 5.300 osoba sa invaliditetom, doneli smo Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i stali na put onome što jeste crna statistika, a to je da smo u ovoj godini izgubili 34 ženska života“, kaže Paunović.

 

Navela je i da je doneta strategija za socijalno uključivanje Roma do 2025. godine, te da predstavnici Romskog nacionalnog saveta govore da vlada zaista ulaže napore da se složeni problemi sa kojima se suočava ova nacionalna manjina brže i efikasnije rešavaju.

 

Aktivnosti na lokalne nivoe

 

Govoreći o prioritetima za 2017. godinu, Paunović navodi dalje sprovođenje zakona i politika vlade, te da će fokus biti da se sve aktivnosti što više spuste na lokalne nivoe, uključujući razgovor sa građanima.

 

„Fokus će biti na lokalnim samoupravama. 2016. je obeležila aktivnost vlade na lokalnom nivou, saradnja i razgovori sa građanima i pokušaj praktično da dođemo do situacije gde ćemo imati u punoj meri primenu svega onoga što u zakonima i strategijama piše“, zaključila je Paunović.

 

Izvor: RTV

 

Kategorije: Arhiva