Paunović: Obrazovanje Roma i Romkinja jedan od glavnih resursa napretka i razvoja

+100%-

Obrazovanje Roma i Romkinja je jedno od ključnih koraka u poboljašnju položaja romske manjine u našoj zemlji, jer se uključivanjem u obrazovni sistem povećavaju njihove šanse za zapošljavanje i kvalitetniji život, izjavila je danas u Valjevu direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

 

 

Ona je istakla da je uz podršku državnih i lokalnih institucija, sve više romskih porodica koje shvataju važnost obrazovanja i nastoje da njihova deca redovno pohađaju nastavu.

 

 

Vlada Srbije je posvećena unapređenju položaja Roma i Romkinja i to je jedan od njenih prioritetnih ciljeva. Želimo da dugoročno doprinosimo većoj inkluziji romske zajednice u društvo čiji su ravnopravni članovi, dodala je Paunović.

 

 

Politiku socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, Vlada Srbije zajedno sa Evropskom komisijom prati kroz ostvarenost Operativnih zaključaka usvojenih nakon Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Srbiji, navela je Paunović, dodajući da je do sada ukupno održano pet Seminara. Navela je da je u školskoj 2018/19. godini ukupno angažovan 261 pedagoški asistent u osnovnim školama i u predškolskim ustanovama, te da oni doprinose uključivanju i postizanju boljih rezultata romskih učenika u obrazovanju.

 

 

Primenom mera afirmativne akcije od 2003. godine na fakultete i visoke škole upisano je 1.623 studenta (51odsto devojčice) i 8.324 srednjoškolaca (55 odsto devojčice). Školske 2018/19 u srednje škole je upisano 2.220 učenika (56 odsto devojčice), a u visokoobrazovne ustanove  upisano je 115 studenata, rekla je Paunović.

 

 

Paunović je podsetila da je od pre četiri godine Romski jezik sa elementima nacionalne kulture uveden kao izborni predmet u obrazovanju, kao i da je prošle školske godine obezbeđeno dodatnih četiri udžbenika na romskom jeziku za 2.860 učenika u 79 osnovnih škola.

 

 

Paunović je poručila da je današnja poseta Valjevu i dodela stipendija učenicima i studentima romske nacionalnosti veoma važna za dalji proces unapređenja položaja romske zajednice u ovoj lokalnoj samoupravi. Paunović je pozdravila preduzete mere od strane gradske uprave koje se tiču unapređenja položaja romske nacionalne manjine, navodeći da je Valjevo primer dobre prakse kako se politike Vlade sprovode na lokalnom nivou.

 

 

Pored lokalnog akcionog plana za obrazovanje, Valjevo ima i posebno donete akcione planove za druge oblasti koje doprinose boljoj integraciji Roma i Romkinja u zajednicu, rekla je Paunović.

 

 

Predsednik gradskog Saveta za socijalnu politiku Radoica Rstić je naveo da Valjevo 13 godina implementira Akcioni plan za Rome i Romkinje, te da je isti unapređen i proširen uvođenjem stipendija za učenike i studente.

 

 

Govoreći o rezultatima, Rstić je rekao da je lokalnim budžetom za ovu godinu opredeljeno preko četiri miliona dinara za oblast obrazovanja Roma i Romkinja, da je 99 odsto obuhvat srednjoškolaca, i da je danas dodeljeno 70 stipendija, od toga 14 za studente.

 

 

Izvor: Pres služba Vlade Srbije