Paunović: Podignut kvalitet izveštavanja o sprovođenju AP za manjine

+100%-

Paunović: Podignut kvalitet izveštavanja o sprovođenju AP za manjine

Otvarajući današnji sastanak povodom predstavljanja Šestog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da se ovaj izveštaj odnosi na IV kvartal 2017. godine i da se sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za manjine redovno prati.

 

Paunović je navela da od 76 nosilaca aktivnosti njih 11 nije dostavilo svoje priloge za ovaj ciklus izveštavanja, od čega su 8 nacionalni saveti nacionalnih manjina.

 

Prema njenim rečima, 66% dospelih aktivnosti za ovaj izveštajni period je realizovano ili se uspešno realizuje.

 

Nakon održanih obuka u prethodnom periodu koje su imale cilj da podignu kvalitet izveštavanja, direktorka Kancelarije je istakla da je priloge za Šesti izveštaj o sprovođenju AP za manjine dostavilo 40 jedinica lokalnih samouprava i 20 saveta za međunacionalne odnose.

 

Paunović je podsetila da je Kancelarija nastavila sa unapređivanjem sistema izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana, i da Šesti izveštaj sadrži i podatke o sprovođenju aktivnosti na lokalnom nivou.

 

U toku je prikupljanje priloga za Sedmi ciklus izveštavanja i u narednom periodu Kancelarija će se usredsrediti na dalje unapređenje sistema praćenja Akcionog plana, naglasila je Paunović, ističući da će se nastaviti sa podrškom svim osobama koje učestvuju u procesu izveštavanja, radi unapređenja njihovog rada i međusobne saradnje.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih organa i institucija, međunarodnih organizacija i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana