Paunović: Pohvale Nišu za napore u ostvarivanju prava manjina

+100%-

Paunović: Pohvale Nišu za napore u ostvarivanju prava manjina

 

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović otvorila je 25. septembra u Nišu obuke posvećene jačanju kapaciteta lokalnih zajednica u sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji ističući da je neophodno da se lokalne samouprave aktivno uključe u sprovođenje i izveštavanje o ostvarivanju prava nacionalnih manjina koje žive na njihovoj teritoriji.

 

– Zahvaljujući obukama koje sprovodimo jačaju se kapaciteti zaposlenih u lokalnim samoupravama za bavljenje pitanjima od značaja za nacionalne manjine. U cilju što kvalitetnijeg izveštavanja o realizovanim aktivnostima, Kancelarija kontinuirano radi na podršci svim osobama koje učestvuju u procesu izveštavanja radi podizanja kvaliteta njihovog rada i međusobne saradnje, navela je Paunović.

 

Paunović je podsetila da od prvog kvartala 2017. godine u procesu izveštavanja o Akcionom planu za manjine učestvuje 76 opština i gradova, kao i da je poziv za izveštavanje dostavljen i na adrese 53 lokalna saveta za međunacionalne odnose.

 

Javnosti su predstavljena četiri izveštaja o sprovođenju AP za manjine, a prvi izveštaj preveden je i na 11 jezika nacionalnih manjina, koji su pored srpskog jezika u službenoj upotrebi ( albanski, bosanski, bugarski, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki jezik) navela je Paunović.

 

Tokom posete Nišu, Paunović se sastala sa Gradonačelnikom  Grada Niša Darkom Bulatovićem  kome se zahvalila na naporima koje Grad Niš čini na efikasnijem ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava građana Niša. Na sastanku su dogovorene dalje zajedničke aktivnosti.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Arhiva