Paunović: Posvećeni praćenju Akcionog plana za manjine

+100%-

Paunović: Posvećeni praćenju Akcionog plana za manjine

13613218_1164135410283660_8403270124336336985_oNakon održanog sastanka sa šeficom Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, predstavnicima državnih organa, međunarodnih organizacija i Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarija za ljudska i manjinska prava održala je sastanke sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa tvining projektom „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ finansiranog od EU, pripremila metodologiju praćenja i izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koja je danas predstavljena učesnicima sastanaka. Usvajanjem Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina 3. marta 2016. godine predviđeno je da praćenje realizacije aktivnosti iz Akcionog plana sprovodi Savet za nacionalne manjine.

13653019_1164135120283689_2072825687263355142_o

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu i u obavezi je da kvartalno prikuplja podatke o sprovođenju aktivnosti i sačinjava izveštaje o sprovođenju Akcionog plana. Izveštaje o sprovođenju Akcionog plana Kancelarija za ljudska i manjinska prava će dostavljati Savetu za nacionalne manjine i Koordinaciji nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U cilju praćenja realizacije Akcionog plana u vezi sa pregovaračkim poglavljem 23 izveštaji će se dostavljati i Savetu za sprovođenje Akcionog plana za PG 23.

 

Paunović je istakla da je Vlada posvećena praćenju AP za manjine i da će u narednom periodu biti formiran tim koji će prikupljati podatke i raditi na izradi izveštaja. Takođe se planira i obuka za osobe koje će izveštavati o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana i dostavljati neophodne podatke Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

 

Svima nam je u cilju da u budućem periodu izveštavanje od strane Kancelarije bude što efikasnije i da ono doprinese što kompletnijoj slici u vezi sa aktivnostima koja se tiču ovog Akcionog plana, ocenila je Paunović.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana