Paunović: Redovno praćenje sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za manjine

+100%-

Paunović: Redovno praćenje sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za manjine

 

Otvarajući sastanak povodom predstavljanja Drugog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za III i IV kvartal 2016. godine, direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da se redovno prati sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Paunović je ocenila da se stvara jasna slika o sprovođenju aktivnosti svakog pojedinačnog nosioca i njegov doprinos u realizaciji aktivnosti.

 

Prema njenim rečima, 67% dospelih aktivnosti za ovaj izveštajni period je realizovano ili se uspešno realizuje.

 

Paunović je podsetila da je Kancelarija u novembru i decembru 2016. godine, uz podršku Tvinig projekta IPA 2012, završila obuke za osobe zadužene za praćenje realizacije aktivnosti iz Akcionog plana i njihove zamenike ( njih 63), kao i da je organizovana posebna obuka za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji učestvuju u procesu izveštavanja.

 

U narednom periodu Kancelarija će se usredsrediti na dalje unapređenje sistema praćenja Akcionog plana, zaključila je Paunović, ističući da će se nastaviti sa podrškom svim osobama koje učestvuju u procesu izveštavanja, radi boljeg unapređenja njihovog rada i međusobne saradnje.

 

Osvrćući se na prethodni ciklus izveštavanja, a u cilju dostupnosti ovog značajnog dokumenta, Paunović je istakla da je Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana preveden na 11 jezika nacionalnih manjina koji su, pored srpskog jezika, u službenoj upotrebi u Republici Srbiji i to na albanski, bosanski, bugarski, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki jezik. Kancelarija za ljudska i manjinska prava Prvi izveštaj prevodi i na engleski jezik.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih organa i institucija, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i predstavnici medija.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana