Paunović: Redovno sprovođenje Akcionog plana za manjine

+100%-

Povodom predstavljanja osmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da se ovaj izveštaj odnosi na drugi kvartal 2018. godine i da je u ovom izveštajnom periodu 74 odsto aktivnosti u potpunosti realizovano ili se kontinuirano realizuje od ukupno 112 aktivnosti predviđenih ovim Akcionim planom.  

 

Paunović je navela da je od 74 nosioca aktivnosti njih 60 dostavilo svoje priloge.

 

Naglasila je da je 50 jedinica lokalnih samouprava dostavilo svoje priloge za osmi izveštaj i da Vlada veliku pažnju posvećuje saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u kojima žive pripadnici manjinskih naroda.

 

Obuke koje su održane u prethodnom periodu ostvarile su svoj cilj a to je podizanje kvaliteta izveštavanja lokalnih samouprava koje na najbolji način poznaju potrebe i probleme sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina, a podaci koje dobijamo od njih doprinose jasnijoj slici koju izveštaji predstavljaju, ocenila je direktorka Kancelarije.

 

Kancelarija će se usredsrediti na dalje unapređenje sistema praćenja Akcionog plana, naglasila je Paunović, ističući da će se nastaviti sa podrškom svim osobama koje učestvuju u procesu izveštavanja, radi unapređenja njihovog rada i međusobne saradnje. Poseban akcenat će biti na lokalnim savetima za međunacionalne odnose koji učestvuju u procesu izveštavanja.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih i pokrajinskih organa i institucija, međunarodnih i organizacija civilnog društva, kao i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Kategorije: Sedam dana, Top vesti