Paunović: Sprovođenje Akcionog plana za manjine redovno se prati

+100%-

Paunović: Sprovođenje Akcionog plana za manjine redovno se prati

 

Otvarajući sastanak povodom predstavljanja Četvrtog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da se ovaj izveštaj odnosi na II kvartal 2017. godine i da se sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za manjine redovno prati.

 

Paunović je navela da od 74 nosilaca aktivnosti njih 13 nije dostavilo svoje priloge, od čega su 7 nacionalni saveti nacionalnih manjina.

 

Prema njenim rečima, 63% dospelih aktivnosti za ovaj izveštajni period je realizovano ili se uspešno realizuje.

 

Direktorka Kancelarije je istakla da će resorni ministri na vladinom Savetu za nacionalne manjine dati informaciju o sprovedenim i planiranim aktivnostima.

 

Paunović je podsetila da je Kancelarija nastavila sa unapređivanjem sistema izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana, i da Izveštaj sadrži i podatke o sprovođenju aktivnosti na lokalnom nivou. U proces izveštavanja je uključeno i 76 jedinica lokalne samouprave i 53 saveta za međunacionalne odnose, zaključila je Paunović.

 

U narednom periodu Kancelarija će se usredsrediti na dalje unapređenje sistema praćenja Akcionog plana, naglasila je Paunović, ističući da će se nastaviti sa podrškom svim osobama koje učestvuju u procesu izveštavanja, radi unapređenja njihovog rada i međusobne saradnje.

 

Paunović je najavila da će tokom septembra meseca biti održane obuke širom Srbije za kontakt osobe iz jedinica lokalnih samouprava.

 

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je upoznao prisutne sa aktivnostima ministarstva džavne uprave i lokalne samouprave i da se radi na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, i to u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

 

Oko 60 učesnika skupa je konstatovalo da je, zahvaljujući sprovedenim obukama, poboljšan kvalitet samog izveštavanja.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih organa i institucija, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana