Paunović: Srbija spremna da otvori Poglavlje 23

+100%-

Paunović: Srbija spremna da otvori Poglavlje 23

nar-crta

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović izjavila je da je Srbija spremna da otvori poglavlje 23 o vladavini prava, borbi protiv korupcije i pravosuđu, u prva tri meseca 2016. godine, iako je ono jedno od najtežih u pregovorima o pristupanju države Europskoj uniji (EU)…

nar-crta

Bela crta

»Prva polovina 2016. godine je najavljena kao vreme za otvaranje poglavlja. Mi smo spremni da to bude u prva tri meseca i nadamo se da će ta dinamika biti ostvarena. Nema razloga da ne bude tako, jer mi aktivnosti već sprovodimo. Izveštaji se pripremaju, zakoni za koje je predviđeno da će biti doneseni se već daju u proceduru i to je dobro«, rekla je Paunović.

Bela crta

Ona je navela da je to poglavlje jedno od najtežih, ali da je za Srbiju dobro što u celi proces ulazi »pripremljena«. »Po pravilu su sve zemlje koje su bile u procesu pridruživanja EU, i one koje su sadašnje članice, ovo poglavlje otvarale među prvima, a zatvarale su ga na samom kraju pregovaračkog procesa, što govori o tome koliko je složeno područje koje pokriva poglavlje 23«, rekla je Paunović.

Bela crta

Prema njenim rečima, akcioni plan za poglavlje 23 predviđa i mehanizme za punu primenu postojećih zakona u tom području, kao i jasno definisanje ovlašćenja svake institucije. »Imali smo u ranijem razdoblju slučaj da je za sprovođenje jednog zakona merodavan veći broj institucija i to preklapanje ovlašćenja je često dovodilo do toga da u praksi zakon ne bude dovoljno delotvoran.

Bela crta

Sada je sve to prepoznato kao problem i u tome vidim temeljnu prednost ovog Akcionog plana. Mi smo bili spremni da prihvatimo i uočimo gde su problemi i nedostaci, što je preduslov za rad na njihovom rešavanju«, dodala je ona.

Bela crta

Kategorije: Sedam dana