Paunović: U Ženevi predstavljen mehanizam za praćenje primene UN preporuka

+100%-

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava predstavila je 19. septembra u Ujedinjenim nacijama u Ženevi nacionalni mehanizam Srbije za praćenje primene UN preporuka, kojim ona predsedava.

 

Događaj su zajednički organizovale Stalne misije Srbije, Belgije i Argentine pri Ujedinjenim nacijama, u okviru 42. zasedanja Saveta za ljudska prava UN-a.  Događaju je prisustvovao i šef UN sekcije za Univerzalni periodični pregled (UPR), kao i predstavnici više od 20 zemalja članica UN-a i predstavnici međunarodnih organizacija.

 

Paunović je predstavljajući Vladin Savet za praćenje UN preporuka istakla da je ovaj Savet osnovan 2014. godine i da smo sada, nakon pet godina u prilici da govorimo o delotvornosti i funkcionalnosti ovog mehanizma.

 

U Srbiji se kontinuirano prate 392 preporuke Ujedinjenih nacija, u saradnji Vlade, nezavisnih tela, civilnog društva, kao i međunarodnih organizacija.  U ove aktivnosti su u punoj meri uključeni i predstavnici Parlamenta, a praćenje svih preporuka povezano je sa ispunjavanjem Ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 UN-a. Mehanizam koji je razvila Srbija namenjen je postizanju kvaliteta sprovođenja ratifikovanih konvencija UN-a o ljudskim pravima i ispunjavanju obaveza koje iz njih proizilaze.

 

Paunović je predstavljajući Vladin Savet istakla da je Srbija spremna da svoja iskustva podeli sa drugim zemljama, članicama UN, za šta postoji u ovom trenutku veliki broj zainteresovanih zemalja.

 

Đani Magaceni, šef sekcije za UPR u Ujedinjenim naciijama pohvalio je vladin Savet i istakao da je Srbija predstavlja primer dobre prakse za države članice UN. Način na koji je Srbija formirala Savet, ispunio je sve zahteve koji se u ovom trenutku postavljaju: da sarađuje sa Parlamentom i civilnim društvom, kao i da sve preporuke koje Srbija prati budu povezane sa Ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030 UN-a.

 

Predstavnici Argentine i Belgije predstavili su modele koji u njihovom zemljama funkcionišu,  a namenjeni su praćenju preporuka ugovornih tela i Saveta za ljudska prava UN-a. Oni su se zahvalili Srbiji na inicijativi da se održi ovakav događaj.

 

Ambasador u Stalnoj Misiji Republike Srbije pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi Dejan Zlatanović zahvalio se na učešću Misijama Beglgije i Argentine, navodeći da je posebno značajno da se ovaj događaj organizuje na marginama 42. zasedanja Saveta za ljudska prava, a da broj učesnika samo potvrđuje kvalitet inicijative koja je potekla od Srbije.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Kategorije: Izdvajamo