Paunović: Vlada posvećena praćenju sprovođenja Akcionog plana za manjine

+100%-

Paunović: Vlada posvećena praćenju sprovođenja Akcionog plana za manjine

ap_manjine_sastanak_572016_1– Usvajanjem Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Republika Srbija zaokružila je svoje strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda, istakla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović na sastanku povodom predstavljanja metodologije praćenja sprovođenja Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Paunović je podsetila da su prilikom izrade Akcionog plana posebno uzeti u obzir predlozi nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a njihovo aktivno učešće se očekuje i u narednim fazama sprovođenja planiranih aktivnosti, kao i nadzora nad primenom Akcionog plana.

 

– Svima je u cilju da izveštavanje bude što efikasnije i da doprinese što kompletnijoj slici u vezi sa sprovođenjem aktivnosti koje se odnose na ovaj Akcioni plan, ocenila je Paunović.

 

ap_manjine_sastanak_572016_2Kako Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Saveta i u obavezi je da kvartalno prikuplja podatke o sprovođenju aktivnosti i sačinjava kvartalne izveštaje o sprovođenju Akcionog plana, na sastanku je predstavljen predlog metodologije za predstojeći period izveštavanja.

 

Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina usvojen je 3. marta 2016. godine i njime je predviđeno da praćenje realizacije aktivnosti iz Akcionog plana sprovodi Savet za nacionalne manjine.

 

Prvi sastanak sa temom praćenja realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za nacionalne manjine organizovala je Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa tvining projektom „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ finansiranog od EU.

 

Sastanku su prisustvovali Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, predstavnici državnih organa, međunarodnih organizacija i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

 

 

Naredni sastanci će biti organizovani sa predstavnicima pokrajinske Vlade, kao i sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana