Poboljšanje položaja Roma u Kikindi

+100%-

Poboljšanje položaja Roma, primena Nacionalne strategije, realizacija projekata koji značajno unapređuju kvalitet života romske zajednice, kao i konkretna podrška lokalnih samouprava, neke su od tema razgovora organizovanog 31. maja u Kikindi.

 

Sastanku u sedištu Severnobanatskog upravnog okruga prisustvovali su predstavnici Nacionalnog saveta Roma, Kancelarije za inkluziju Roma APV, kao i drugih institucija i udruženja romske zajednice.

 

Predstavnici lokalnih samouprava sa severa Banata imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa radom Nacionalnog saveta Roma, najaktuelnijim projektima koji treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta života romske zajednice. Oblast obrazovanja, stanovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja, borba protiv diskriminacije i dalje su za romsku zajednicu prioriteti.

 

Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta Roma kaže:

 

„Ideja je da razmotrimo mogućnosti na koji način možemo Nacionalnu strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja da primenimo na lokalni nivo. Svakako da su lokalne samouprave te koje najveći deo mera i treba da realizuju na lokalu.“

 

Sastanak u Kikindi svakako je značajan i za što efikasniji rad i uključivanje Roma u život lokalnih zajednica. Rušenje predrasuda posebno je važno i pri zapošljavanju Roma.

 

Zlatomir Rajić, član Opštinskog veća Čoka ističe:

 

„Od prošle godine zaposlili smo 25 ljudi u lokalnim firmama. Nažalost, još uvek postoje velike predrasude prema Romima, mnogi poslodavci i dalje ne žele da zapošljavaju Rome.“

 

„Mi u Kancelariji pripremamo dokument koji će biti prosleđen Vladi APV. Tim dokumentom predviđena je afirmativna mera upravo pri zapošljavanju Roma. Primera radi, ukoliko se otvara nova firma sa 100 zaposlenih, 5 procenata od ukupnog broja novozaposlenih trebalo bi da budu pripadnici romske nacionalne manjine“, kaže Miloš Nikolić, direktor Kancelarije za inkluziju Roma APV.

 

Kako je naglašeno na sastanku u Kikindi, afirmativne mere u oblasti obrazovanja Roma, koje su već dale značajne rezultate, trebalo bi da budu primenjene i prilikom zapošljavanja.

 

Izvor: RTV

Kategorije: Romska zajednica