Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

+100%-

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir. Tekst Nacrta zakona pripremljen je tokom javnih konsultacija, u inkluzivnom i transparentnom procesu, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i aktivno učešće nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Ministar Branko Ružić je tim povodom podsetio da je unapređenje ovog zakona deo obaveza koje smo pred sebe postavili i preuzeli akcionim planom za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava- i Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

„Osim usklađivanja Zakona sa Odlukom Ustavnog suda iz januara 2014. godine naš cilj je da ovaj zakon unapredimo u pravcu jasnijeg definisanja ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, smanjenja prekomerne politizacije, transparentnijeg finansiranja delatnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i otklanjanje drugih eventualnih nedostataka koji se uočavaju u praksi“ rekao je Ružić.

 

Ministar je pozvao stručnu javnost, nevladin sektor i sve zainteresovane da uzmu aktivno učešće u konsultacijama i daju konstruktivne predloge kako bi u otvorenom razgovoru došli do najboljih rešenja koja će još bolje urediti ovu oblast i deo sistema.

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona traje do 18. aprila 2018. godine, nakon čega će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi.

 

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: miroslav.raskovic@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina“.

 

Zaključak Odbora za pravni sistem i državne organe kojim se određuje sprovođenje javne rasprave i Program javne rasprave

 

Tekst Nacrta zakona sa obrazloženjem

 

Pregled odredaba koje se menjaju i dopunjuju

 

Obrazac za komentare

 

Kategorije: Sedam dana, Top vesti