Podsekretar Sakalaš na radionici o manjinskim jezicima

+100%-

Na poziv opunomoćenika Vlade Republike Slovačke za nacionalne manjine, Lasla Bukovskog, pokrajinski podsekretar Žolt Sakalaš, 26. oktobra, u Bratislavi, učestvovao je na radionici pod nazivom „Novi izazovi u oblasti zaštite jezika nacionalnih manjina“.

 

Cilj radionice, pre svega, bio je pronalaženje novih impulsa za unapređivanje jezičkih prava nacionalnih manjina, utvrđivanje uslova i ograničenja za primenu jezičkih prava nacionalnih manjina u evropskim državama, sa osvrtom na nove izazove i tendencije usled dinamičnih društvenih promena, uslovljenih razvojem informacionih tehnologija. Takođe, učesnici su imali priliku i da razmene iskustva i primere dobre prakse u pogledu evropskih modela jezičkih prava nacionalnih manjina.

 

U okviru svog izlaganja, Žolt Sakalaš predstavio je pravni okvir Republike Srbije, kojim je regulisana zaštita jezičkih prava nacionalnih manjina, te propise kojima se detaljnije određuje službena upotreba manjinskih jezika i pisama u AP Vojvodini. Pritom, govorio je i o aktivnostima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kojima se promovišu jezička prava nacionalnih manjina u Vojvodini. Radionici je prisustvovala i Milinka Hrćan, pomoćnica za nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

 

Izvor: Pokrajinska vlada

Kategorije: Izdvajamo