POKRAJINSKA PODRŠKA ZA NACIONALNE SAVETE NACIOANALNIH MANJINA

+100%-

POKRAJINSKA PODRŠKA ZA NACIONALNE SAVETE NACIOANALNIH MANJINA

Ove godine pokrajinska vlada podržava rad nacionalnih saveta sa 61,6 miliona dinara.Iznos je raspodeljen između 17 manjinskih lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine. Ugovori o dodeli sredstava potpisani su u Novom Sadu u  31.marta 2021. godine.


Mađarski nacionalni savet je dobio najviše sredstava. Deo od gotovo 24,5 miliona dinara utrošiće se na operativne troškove rada Mađarskog nacionalnog saveta, a voleli bi da podrže medije i manje regionalne organizacije u programskim aktivnostima, rekao je Jene Hajnal, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta. „S jedne strane, za operativne troškove, a s druge strane, za pomoć programima, koji ovako zajedno gledano, mislim da život znače u ovom periodu, znače funkcionisanje i pomagaćemo da se organizuju programi u narednom periodu, posebno u sledećih šest meseci , koji dokazuju da živimo, da jesmo i da možemo organizovati zajednicu i kulturni život čak i u najtežim okolnostima.“


Ove godine pokrajinska vlada podržava rad nacionalnih saveta sa 61,6 miliona dinara.


Iznos je raspodeljen između 17 manjinskih lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine. Ugovori o dodeli sredstava potpisani su u Novom Sadu.


Mađarski nacionalni savet je dobio najviše sredstava. Deo od gotovo 24,5 miliona dinara utrošiće se na operativne troškove rada Mađarskog nacionalnog saveta, a voleli bi da podrže medije i manje regionalne organizacije u programskim aktivnostima, rekao je Jene Hajnal, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta. „S jedne strane, za operativne troškove, a s druge strane, za pomoć programima, koji ovako zajedno gledano, mislim da život znače u ovom periodu, znače funkcionisanje i pomagaćemo da se organizuju programi u narednom periodu, posebno u sledećih šest meseci , koji dokazuju da živimo, da jesmo i da možemo organizovati zajednicu i kulturni život čak i u najtežim okolnostima.“


Nacionalni savet Roma i Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine je dobio 3,7 miliona odnosno 2,5 miliona dinara, koji će biti utrošeni za finansiranje njihovih aktivnosti. Predstavnici nacionalnih saveta ističu ulogu pokrajinske vlade u pružanju podrške manjinskim institucijama na ovaj način.Izvor: Pannon RTV

Foto: NS mašarske nacionalne manjine