POKRAJINSKA VLADA U MARTU 2021. GODINE DODELILA 61,6 MILIONA DINARA ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI 17 NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA SA TERITORIJE VOJVODINE.

+100%-

POKRAJINSKA VLADA U MARTU 2021. GODINE DODELILA 61,6 MILIONA DINARA ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI 17 NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA SA TERITORIJE VOJVODINE.

Među njima je i romska nacionalna manjina koja je dobila iznos od 1,7 miliona dinara, kao i prošle godine.

 

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić, kaže da im je pomoć dragocena i da je zahvalan Vladi APV koja pruža pomoć nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

 

– Nacionalni saveti su važni činioci u ostvarivanju kolektivnih prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma – ističe Nakić. – Nacionalni savet romske nacionalne manjine ima jako dobru saradnju sa Pokrajinskom vladom i Pokrajinskim sekreterijatom za obrazovanje, propise,  upravu, nacionalne manjine-nacionalne zajednice, preko kojeg su i dodeljena sredstva. Verujemo da će ta saradnja iz dana u dan biti još bolja i intenzivnija, jer uvek postoji prostor za napredak.

 

Novac dobijen od Pokrajinske vlade mnogo pomaže nacionalnim savetima za redovno funkcionisanje, tvrdi Nakić, a on će biti trošen u skladu sa finansijskim planom i programom, koji je Nacionalni savet romske nacionalne manjine doneo na sednici odražnoj u februaru.

 

– Predviđen je deo novca za redovnu delatnost, a deo namenjen za razvoj. Svakako se sredstva troše isključivo u skladu sa finansijskim planom i svim važećim propisima, a izveštavanje ide u Pokrajinu i sredstva se na kraju godine moraju opravdati, što je i uslov za dobijanje novca i naredne godine, da se pravdaju sredstva dobijena u prethodnoj – kaže Nakić.

 

Veliki broj članova Nacionalnog saveta je sa teritorije APV i oni daju veliki doprinos samom radu Saveta, kako na celoj teritoriji Srbije, tako i Vojvodine i njihovi rezultati su vidljivi, smatra Nakić, u čitavom procesu inkluzije Roma.

 

– Stvari idu na bolje iz dana u dan. Obrazovanje je oblast gde su načinjeni najveći pomaci, pre svega kroz razne vidove podrške romskim učenicima u vidu stipendija za romske srednjoškolce i studente, kao i afirmativne mere upisa romskih učenika u srednje škole, ali i visoko školske ustanove – napominje Nakić. – S druge strane, tu je i praktična podrška učesnika u osnovnom obrazovanju u vidu pedagoških asistenata koji rade sa romskom decom i koji im pružaju neposrednu podršku u radu. U uslovima pandemije ta uloga asistenata je još više dobila na značaju, jer su išli na teren i nosili programske materijale romskim đacima u romskim naseljima i bili su karika koja je povezala nastavnike, školu i učenike.

 

Kad je reč o drugim oblastima, dosta se radi i na unapređenju uslova života u romskim naseljima, kaže naš sagovornik, i po prvi put su pokrenuti veći projekti koji se tiču stambenog zbrinjavanja Roma.

 

– Prisustvovao sam uručenju ključeva socijalnih stanova za romske porodice u nekoliko opština i gradova u Srbiji i Vojvodini, u Staroj Pazovi, Odžacima, Ubu, Svilajncu, Prokuplju. Problemi Roma u oblasti stanovanja su izuzetno veliki i kompleksni, višedecenijski i nagomilani godinama, te je veoma dobro i pohvalno što je država konačno krenula da rešava te probleme, za šta je naravno potrebno vreme i velika sredstva – napominje predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. –Nama znači što naša država ide u dobrom pravcu i svesni smo da samo ekonomski jaka i stabilna Srbija može mnogo više da uradi na zaštiti prava ne samo romske nacionalne manjine, već i svih ostalih nacionalnih manjina.

 

Ostvareni su značajni pomaci u oblasti zapošljavanja

 

– Brojni su programi stažiranja, koji su nam jako važni, jer kroz njih mladi Romi dobijaju šansu da se pokažu na radnom mestu i da rade svoj posao u struci. Oni tu šansu veoma dobro koriste i pokazuju se kao veoma dobri radnici i kolege, odgovorni u obavljanju svih dužnosti koje se pred njih postavljaju, a deo njih ostane kasnije i da radi na tim poslovima – kaže Dalibor Nakić. – Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi brojne aktivnosti koje su usmerene na podršku samozapošljavanju osoba romske nacionalnosti i daju podsticaje za zapošljavanje, te je jedan deo Roma na taj način uspeo i da pokrene sopstveni biznis i uposli članove svoje porodice. Napredak se vidi na svakom koraku, takođe i u oblasti anti diskriminacije, doneti su zakoni u cilju sprečavanja diskriminacije, zatim su tu brojni propisi koji olakšavaju upis Roma u matične knjige, omogućen je naknadni upis za osobe koje nisu upisane u matične knjige rođenih, te im je lakše da dobiju dokumente i ostvare svoja zakonom zagarantovana prava.

 

Izvor: dnevnik.rs

Foto: dnevnik.rs