Polaznici škole romskog liderstva u poseti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti

+100%-

Polaznici škole romskog liderstva u poseti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, sastala se sa polaznicima i polaznicama škole romskog liderstva Barvalipe, koja okuplja mlade Rome i Romkinje posvećene razvoju i unapređenju romske zajednice u Srbiji.

 

 

Ističući važnost postojanja ovakve škole romskog liderstva, poverenica je naglasila da je neophodno nastaviti sa promovisanjem primera dobre prakse u okviru romskog aktivizma i da je upravo ovo jedan od najboljih načina za motivisanje mladih Roma i Romkinja. Poverenica je takođe pozvala studente i studentkinje da reaguju ako budu u situaciji da primete diskriminatorno ponašanje i naglasila da u svakom trenutku mogu da se obrate instituciji.

 

 

Predsednik Vojvođanskog romskog centra za demokratiju, Aleksandar Jovanović, ocenio je da je delovanje institucije Poverenika od velikog značaja za smanjenje diskriminacije prema romskoj nacionalnoj manjini i izneo konkretne predloge za buduću saradnju.

 

Na sastanku su predstavljene aktivnosti institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti usmerene na poboljšanje položaja pripadnika romske populacije u Srbiji, a diskutovano je i o tome na koje sve načine mladi Romi i Romkinje iz ove škole mogu doprineti promeni položaja romske zajednice. V.d. pomoćnice poverenice Tatjana Jokanović detaljnije je upoznala studente i studentkinje sa radom institucije Poverenika na suzbijanju diskriminacije i unapređenju ravnopravnosti u svim oblastima života.

 

Izvor: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti