Položaj Romkinja u Srbiji se popravlja, ali ima još posla

+100%-

Položaj Romkinja u Srbiji se popravlja, ali ima još posla

 

Položaj Romkinja u Srbiji se popravlja i stereotipi se razbijaju, ali u tom procesu predstoji još mnogo posla za institucije i nevladine organizacije, zaključili su učesnici konferencije „Romkinje u Srbiji – dostignuća, izazovi i perspektive“ održanoj utorak 11. aprila u Beogradu.

 

Šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio je ocenio da Srbija ulaže velike napore u unapređenje položaja Romkinja, ali da ima još mnogo posla. „OEBS je tu da kao partner pomogne“, kazao je Oricio na skupu u palati Srbija.

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je rekla da o položaju Roma i Romkinja najbolje govori podatak da se svaka druga pritužba koja ovoj instituciji stigne u vezi sa položajem nacionalnih manjina tiče upravo njih.

 

„Potrebno je veće učešće Roma i Romkinja u kreiranju i donošenju odluka jer sami pripadnici nacionalne manjine najbolje znaju koje su mere potrebne za poboljšanje njihovog položaja“, smatra poverenica. Ona je dodala da je potrebno isticati pozitivne primere i na taj način podsticati i ohrabrivati i navela da je upravo od Romkinja koje su arhitektinje, pravnice ili lekarke čula dobre, motivišuće predloge.

 

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović istakao je da su Romkinje diskriminisane i u sopstvenoj zajednici zbog patrijahalnog modela. Ipak, kako tvrdi i tu se situacija popravlja i stereotipi se razbijaju. „Raste uticaj organizacija i romskih aktivistkinja“, naveo je Mihajlović i dodao da je sada sve manje Romkinja koje se udaju pre 18 godine, a sve više onih koje nastavljaju školovanje.

 

Među onima koji koriste afirmativne mere države za upis u srednje škole ili na fakultete, sada je oko polovina Romkinja.

 

Direktorka Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je ukazala na važnost lokalnih akcionih planova i strategija za unapređenje položaja Roma, kao i efikasnijeg sastavljanja budžeta za tu oblast.

 

„Romkinje nemaju poverenje u sistem!“

 

Romkinje, kao pripadnici jedne manjinske zajednice u Srbiji, su na dnu društvenih margina, ali kada im se pruži mogućnost pokazuju da mogu, kao i drugi, da postižu vrhunske rezultate, istakla je danas zamenica predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Ana Saćipović i istakla da počinje Druga dekada Roma.

Ona je, na konferenciji posvećenoj položaju Romnjika, ukazala da u društvu postoje ogromne predrasude i stereotipi prema njima, ali da one pokazuju da se ni po čemu ne razlikuju od drugih žena u svetu. Prema njenim rečima, kada aktivistkinja, Romkinja osnaži nepismenu, siromašnu ženu u romskoj mahali, i kada ona krene u ostvarivanje nekih svoja prava, potrebno je da su joj vrata institucija otvorena i podrška celog društva.

 

Zamenik zaštitnika građana Gordana Stevanović ukazala je da iskustva sa terena, iz romskih naselja, pokazuju da Romkinje nemaju poverenje u sistem.

 

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević naglasio je važnost obrazovanja i zapošljavanja pripadnika romske zajednice kao način da se izađe iz začaranog kruga siromaštva.

 

Izvor: N1