Poseta Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

+100%-

Članovi potkomiteta za prava nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Saveta Evrope sastali su se 6. juna u Skupštini AP Vojvodine s predstavnicima institucija AP Vojvodine i saveta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica povodom razmene iskustva kada je u pitanju ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, kao domaćin ovog skupa, obratila se prisutnima, ukratko ih upoznala sa specifičnostima pokrajine i Skupštine AP Vojvodine, istakavši da je pokrajinska Skupština pravo mesto za razgovore o položaju, o pravima nacionalnih manjina i o svim drugim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem pune jednakosti i nediskriminacije.

 

„S ponosom mogu da kažem da je naša skupština prepoznatljiva po tome što u svom radu u službenoj upotrebi ravnopravno koristi šest jezika, na kojima poslanice i poslanici mogu da se obrate na sednicama. To su srpski, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik. Pored toga, poslanici i poslanice odnedavno mogu da dobiju i skupštinske materijale na manjinskim, svojim maternjim jezicima, kao i da se na jezicima manjina koji su u službenoj upotrebi obrate na sednicama skupštinskih odbora i radnih tela”, rekla je potpredsednica Skupštine APV.

 

Sedlarova je dodala i to da pokrajinska Skupština ima i posebne odbore koji se bave pitanjima prava nacionalnih manjina.

 

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš ocenio je današnji sastanak veoma značajnim i pohvalio je odluku da se taj sastanak održi u Novom Sadu, na podneblju gde vekovima u slozi i harmoniji žive pripadnici mnogih nacionalnih manjina.

 

„Vojvodina je zaista dobar primer kako u jednom regionu može da funkcioniše razvijena manjinska politika. Ona se zasniva na visokom stepenu razvijenosti informisanja na jezicima nacionalnih manjina, kao i svesti samih pripadnika o svojim pravima. Toj politici takođe doprinosi efikasna službena upotreba jezika i pisama nacionalnih zajednica, razvijena mreža njihovih kulturnih institucija, kao i veoma dobra saradnja s matičnim državama i regionima”, istakao je Njilaš.

 

Pored toga, resorni sekretar predstavio je normativne okvire koji garantuju zaštitu prava nacionalnih manjina u Srbiji i najvažnije organe pokrajinske uprave koje se bave manjinskim pravima, kao i njihovu ulogu. Njilaš se osvrnuo i na aktivnosti njegovog sekretarijata kada su u pitanju manjine, koje se dele na četiri oblasti: na obrazovanje, službenu upotrebu jezika i pisma, kulturu nacionalnih manjina i javno informisanje na jezicima manjina.

 

Predstavnica Federalne unije nacionalnih manjina (FUEN) Renata Trišler predstavila je Inicijativu sigurnosnog paketa za nacionalne manjine (MSPI), peticiju koja ima za cilj da obezbedi bolju budućnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Evropi. Prema njenim rečima, inicijativa ne želi ničega da liši većinske zajednice ili Evropu, jednostavno želi da te zajednice i Evropa budu raznolikije kada su u pitanju jezici i kulture.

 

Peticiju je potpisalo više od 1,1 miliona građana iz jedanaest zemalja Evropske unije, tačnije iz Mađarske, Rumunije, Italije, Slovačke, Španije, Bugarske, Litvanije, Hrvatske, Danske, Letonije i Slovenije.

 

Renata Trišler istakla je da u Evropi živi više od četiri stotine nacinalnih manjina, i da inicijativa zastupa upravo njihove interese.

 

Sastanku potkomiteta za prava nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kojem je predsedavala poslanica Elvira Kovač, prisustvovali su i brojni predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su pojedinačno izneli svoje stavove, iskustva i ideje kada je u pitanju zaštita prava nacionalnih manjina.

 

Izvor: PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice 

Kategorije: Sedam dana, Top vesti