POSETA MUZEJU VOJVODINE

+100%-

POSETA MUZEJU VOJVODINE

Predstavnici Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine imali su izuzetnu priliku 15. juna 2021. godine da posete Muzej Vojvodine u Novom Sadu. Muzej Vojvodinwe je ustanova kulture sa tradicijom dugom više od 150 godina i jedan je od najvećih muzeja kompleksnog tipa u Srbiji koji u svojim zbirkama čuva neprocenjivu kulturnu baštinu prikupljenu na području Vojvodine. Muzej Vojvodine istražuje, prikuplja, čuva, zaštićuje, stručno i naučno obrađuje, izlaže i publikuje predmete i građu od značaja za istoriju kulture naroda Vojvodine od vremena prvih tragova ljudske civilizacije na teritoriji Vojvodine do sredine XX veka. Predmeti raritetne umetničke i muzeološke vrednosti koji adekvatno odražavaju prošlost vojvođanskog područja izloženi su na stalnoj postavci Muzeja ukomponovanoj u tri tematske celine: arheologija, istorija (istorija umetnosti) i etnologija. Stalna postavka na 3.000 m2 sa 6.000 eksponata upečatljivo govori o prošlosti Vojvodine od praistorije do sredine XX veka i civilizacijskim dostignućima ljudi koji su ovde živeli u rasponu od 8.000 godina.

 

 

Muzej Vojvodine je pravi primer kako se tradicionalno može uspešno povezati i funkcionisati sa savremenim uz praćenje najnovijih tokova u virtuelnom svetu. Poseban utisak ostavili su maštoviti projekti: Teatrić Muzeja Vojvodine, Zlatni šlem – interaktivni strip u proširenoj stvarnosti, Arheobotanička bašta, Muzejska Virtuelna e-sveznalica… Putem linka https://kultura.rs/zbirka/68 na Pretraživaču kulturnog nasleđa može se pronaći čak 47073 objekta iz Muzeja Vojvodine. Ovakav način prezentacije najbolji je put da se obezbede informacije o nasleđu koje se čuva u Muzeju Vojvodine kao i način da se doprinese  popularizaciji kulture i umetnosti naročito kod mlađe populacije.


 

 

Izvor: savetceha.rs

Foto: savetceha.rs