POSETA OSNOVNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH „ĐURO SALAJ“ U BEOGRADU

+100%-

POSETA OSNOVNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH „ĐURO SALAJ“ U BEOGRADU

Rukovodstvo Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, koje je predvodio predsednik Dalibor Nakić, posetilo je na poziv direktorke Ljiljane Petrović i andragoškog asistenta Komina Sejde, osnovnu školu za obrazovanje odraslih „Đuro Salaj“.


U razgovoru sa direktorkom i andragoškim asistentom dobili smo informaciju da skoro 90% polaznika nastave čine pripadnici romske nacionalne manjine i da veliki broj Roma sa teritorije Beograda pohađa nastavu u ovoj školi, a da se nakon završetka opredeljuju za pohađanje zanatskih obuka i lakše dolaze do zaposlenja.
Tokom obilaska nastave, podelili smo deo školskog pribora i podržali njihove napore, trud i požrtvovanje da se školuju i stručno osposobe kako bi lakše dolazili do posla.


U izjavi za medije, predsednik Nakić je naglasio da Nacionalni savet pridaje veliki značaj osnovnom obrazovanju odraslih budući da među odraslim Romima i Romkinjama postoji značajan broj onih koji su nepismeni ili nemaju potpuno osnovno obrazovanje. Kroz program Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih pruža im se mogućnost da se opismene, dobiju diplomu o završenom osnovnom obrazovanju ali i sertifikat o stručnim kompetencijama koji se unosi u radnu knjižicu, i validan je na tržištu rada. Na taj način bukvalno dobijaju „Drugu šansu“ da se obrazuju i razviju životne veštine i lične, socijalne i profesionalne kompetencije.


„Jako je važno da imaju završenu osnovnu školu jer će tako moći da konkurišu i za neki od programa koji se odnose na ekonomsko osnaživanje Roma ali i za sredstva koja Nacionalna služba za zapošljavanje dodeljuje u okviru mera aktivne politike zapošljavanja. U današnje vreme obrazovanje pojedinca se ne završava čak ni dobijanjem univerzitetske diplome. Živimo u vremenu koje zahteva permanentno i doživotno obrazovanje i samoobrazovanje. Zato i narodna poslovica kaže „Čovek se uči dok je živ“. Nikada nije kasno da se čovek obrazuje, godine nisu prepreka za učenje. Nema veće i isplativije investicije od ulaganja u obrazovanje. Zato koristim priliku da apelujem na sve one koji su stariji od 15 godina, a nemaju stečeno osnovno obrazovanje da se prijave i upišu u neku od škola za osnovno obrazovanje odraslih“, zaključio je Nakić.


Delegaciju Nacionalnog saveta, pored predsednika Nakića, činili su predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski i generalni sekretar Dejan Vlajković. 

Izvor : Nacionalni savet Roma

Foto: Nacionalni savet Roma