Potpisan Memorandum o saradnji između Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Albanskog nacionalnog vijeća

+100%-

Bošnjačko nacionalno vijeće i Albansko nacionalno vijeće potpisali su 30.04. u Novom Pazaru Memorandum o saradnji.

 

Cilj potpisivanja ovog Memoranduma je formiranje zajedničkog pristupa sveobuhvatnom programu razvoja, uspostavljanja saradnje na zajedničkim projektima, kao i planiranje zajedničkih aktivnosti u sferi djelokruga vijeća.

 

„Polazeći od činjenice da su Albanci i Bošnjaci autohtoni narod na prostoru Preševske doline i Sandžaka, svjesni ozbiljnosti i situacije u Preševskoj dolini i Sandžaku, odlučili smo da zaključimo današnji memorandum o saradnji. Ovaj dan je jedan od najvažnijih dana za Albansko nacionalno vijeće, historijski trenutak kada su ova dva Vijeća odlučila da udruže snage za zaštitu i uređenje prava naših dviju zajednica unutar zakonskih nadležnosti“, zaključio je predsjednik Imeri.

 

„Izgradnja pravnog okvira i definicija buduće države, kao i na realizaciji svih 35 poglavlja za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji, realizacija Akcionog plana za manjine i rad na rekonstrukciji manjinskih zakona koji regulišu budući položaj manjina strateški su ciljevi ovog Memorandum. Naša je obaveza da i sa drugim manjinama uspostavimo saradnju kako bi učinili sve za izgradnju jedne normalne, moderne države u kojoj će imati mjesta za sve narode i gdje niko neće biti predmet etičkog čišćenja i gdje niko neće biti zlostavljan“, naglasio je predsjednik Ugljanin.

 

Predsjednik Albanskog nacionalnog vijeća, Šukri Imeri je na kraju uručio zahvalnicu dr. Sulejmanu Ugljaninu.

 

Izvor: BNV