POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA MUZEJEM VOJVODINE

+100%-

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA MUZEJEM VOJVODINE

U Muzeju Vojvodine u subotu, 12. juna 2021. godine, potpisan je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Nacionalnim savetom češke nacionalne manjine u Srbiji, čije je sedište u Beloj Crkvi. Nacionalni savet češke nacionalne manjine zastupala je predsednica Saveta Ljiljana Stehlik, a Muzej Vojvodine direktorka mr Tijana Pešterac Stanković.Sporazum podrazumeva saradnju u realizaciji zajedničkih manifestacija, kulturnih događaja, edukativnih programa, zaštiti istorijske i kulturne baštine, kao i prezentaciju drugih sadržaja od zajedničkog interesa.Zajednička saradnja će se realizovati putem razmene informacija i publikacija, razmene izložbi, zajedničke organizacije predavanja i naučnih skupova, zejdničkog rada na izložbama i drugim edukativnim, kulturnim i promotivnim aktivnostima.

 

 

Izvor: savetceha.rs

Foto: savetceha.rs