Potpisani ugovori sa predstavnicima nacionalnih saveta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

+100%-

Potpisani ugovori sa predstavnicima nacionalnih saveta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

 
Potpredsednik Pokrajinske vlade, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš potpisao je u četvrtak 23. marta s predstavnicima četrnaest nacionalnih saveta – nacionalnih manjina ugovore o dodeli sredstava za finansiranje redovnih delatnosti i razvojnih delatnosti za 2017. godinu.

 

Kako je istakao potpredsednik i resorni sekretar Mihalj Njilaš prilikom potpisivanja ugovora sa predstavnicima nacionalnih saveta, ugovori o finansiranju zaključuju se sa nacionalnim savetima čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine. „Kao i svake godine, sredstva za finansiranje redovnih delatnosti i programskih aktivnosti nacionalnih saveta obezbeđena su u budžetu. Ovim sredstvima, kao i sredstvima iz republičkog i opštinskih budžeta, obezbeđeno je postojanje, delovanje i jačanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u Vojvodini“, rekao je potpredsednik Njilaš.

 

Kao veoma važno Mihalj Njilaš je ocenio i to što je prošle godine u martu Vlada Republike Srbije usvojila Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a kao značajno je ocenio i to što taj plan predviđa jačanje uloge i jasnije definisanje ovlašćenja nacionalnih saveta. Njilaš je dodao i da je u toku i izmena Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, na čijem tekstu intenzivno radi Radna grupa za izradu Nacrta teksta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. U radu i aktivnostima ove Radne grupe učestvuju i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

 

Rekavši da se očekuje da nakon usvajanja u republičkom parlamentu položaj nacionalnih saveta bude bolji i u pogledu finansiranja, i po pitanju ovlašćenja, potpredsednik Pokrajinske vlade i resorni sekretar Mihalj Njilaš konstatovao je da je potrebno definisati pravni položaj nacionalnih saveta, njihov status, status članova saveta, kao i obezbeđivanje finansiranje sa svih nivoa i delovanje saglasno Ustavu republike Srbije i zakonskim propisima u ovoj oblasti.

 

U 2017. godini obezbeđen je iznos od ukupno 60.100.000,00 dinara za potrebe sufinansiranja delatnosti nacionalnih saveta. Iznos je neznatno veći u odnosu na prethodne dve godine, ali jasno pokazuje tendenciju i pre svega opredeljenje Pokrajinske vlade da se u budućnosti ulaže u rad i razvoj nacionalnih saveta delom i kroz povećanje finansijske pomoći.

 

Iznos za sufinansiranje delatnosti pojedinog nacionalnih saveta određuju se u fiksnom i varijabilnom delu. Fiksni deo isti je za sve nacionalne savete i iznosi 30 odsto ukupne mase sredstava, dok se varijabilni deo određuje na osnovu broja pripadnika odnosne nacionalne zajednice, te broja njenih ustanova. Pomenuti iznos obuhvata 47.100.000,00 dinara koje su planirane za sufinansiranje redovne delatnosti nacionalnih saveta i iznos od 13.000.000,00 dinara za razvojne delatnosti tih saveta.

 

Izvor: Pokrajinska vlada

 

Kategorije: Sedam dana