Poziv piscima na jezicima nacionalnih manjina

+100%-

Novosadska novinarska škola poziva autore koji pišu priče za decu na romskom, slovačkom, mađarskom i hrvatskom da učestvuju u projektu „Kovčežić – audio pripovetke na jezicima nacionalnih manjina“, čiji je cilj doprinos očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta manjinskih nacionalnih zajednica u Srbiji.

 

Autori se pozivaju da pošalju priče na navedenim jezicima prilagođene deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Poželjno je uz originalni tekst dostaviti i prevod dela na srpskom jeziku. Radove dužine od 500 do 1 200 reči poslati do 31. jula na adresu valentina@novinarska-skola.org.rs.

 

Za svaki naveden jezik biće odabrana po jedna bajka ili pripovetka koja će se prevoditi na preostala tri manjinska jezika i na srpski. Priče će potom biti snimljene u audio formu i emitovane tokom oktobra i novembra na sajtu Novosadske novinarske škole.

 

S obzirom da su primarna ciljna grupa projekta deca predškolskog i ranog osnovnoškolskog uzrasta, neophodno je da sadržaj priča bude u skladu sa njihovim uzrastom. Priče koje u sebi sadrže bilo kakav sadržaj koji može biti štetan po razvoj dece poput vulgarnosti, diskriminacije, nasilja, zloupotrebe droga i alkohola ili izazivanja straha, neće biti uzete u obzir prilikom krajnje selekcije.

 

Izvor: Novosadska novinarska škola

Kategorije: Izdvajamo