Pozvání na přednášky / Poziv na predavanja 24. i 25. oktobar 2019.

+100%-

Udruženje Česi Srbije i njihov predsednik, prof. dr Sivaček, pozivaju zainteresovane na stručni skup pod nazivom Brána nejen jazyku a literatuře otevřená (Kapija ne samo za jezik i literaturu je otvorena), koji će biti održan u Beogradu, Terazije 3/IX sprat (u prostoru Slovenačkog nacionalnog saveta), 24. i 25. oktobra 2019. godine od 9:30 do 13:00.  Na skupu će eminentni predavači sa čeških i srpskih univerziteta govoriti na teme iz svojih oblasti koje se tiču češke zajednice u Srbiji, a glavna tema ovogodišnjeg skupa će biti Češka porodica u Srbiji – Česká rodina v Srbsku. Jezik skupa je češki, dok će u petak od 10:30 biti dva predavanja na srpskom jeziku, od čega će jedno predavanje (11:30-12:30) držati član UO našeg udruženja, doktorand Andrej Kubiček. Ulaz je slobodan. 

 

Vážení členové, sympatizanti a spolupracovníci ČBB,

 

Dovolte mi abych Vás jménem spolku Češi Srbska a jeho předsedy prof. dr Siváčka pozval na odborné setkání pod názvem Brána nejen jazyku a literatuře otevřená, která se bude tento týden ve čtvrtek a pátek (24. a 25. října 2019) v období 9:30-13h  konat v Bělehradě, Terazije 3/IX patro (v prostorách Slovenské národnostní rady). Na setkání budou relevantní osobnosti z českých a srbských univerzit přednášet na téma z jejich oblastí působnosti a které se týkají české krajanské komunity v Srbsku a hlavní téma setkání v tomto roce bude Česká rodina v Srbsku. Jazyk setkání bude čeština, a v pátek od 10:30 budou 2 přednášky v srbštině, ze kterých jedna (11:30-12:30) bude přednáška člena Správní rady našeho spolku doktoranda Andreje Kubíčka. Vstup volný.

 

Program (aktualizovaná verze/ažurirana verzija):

 

24.10.2019, čtvrtek/četvrtak

09,30-09,45: Otevření setkání odborníků/Otvaranje stručnog skupa – prof. dr Jože Sivaček

09,45-10,00: Shrnutí předchozích setkání/Rezime ranijih skupova – prof. dr Jože Sivaček

10,00-11,00: Mgr Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D., Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzita Karlova v Praze/Institut za etnologiju Filozofskog fakulteta Karlovog univerziteta u Pragu

11,00-12,00: Mgr Stanislav Havel, učitel českého jazyka u české krajanské komunity v Srbsku/nastavnik češkog jezika u češkoj zajednici u Srbiji

12,00-12,40: Prof. dr Jaromir Linda, Ph.D., Filologická fakulta, Bělehradská univerzita/Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

12,50-13,30: Mgr Pavel Cihlar, lektor češtiny na Filologické fakultě, Banja Luka/lektor za češki jezik na Filološkom fakultetu u Banjaluci

 

 

25.10.2019, pátek/petak

09,30-10,30: Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., ředitel Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzita Karlova v Praze/direktor Instituta za etnologiju, Filozofskog fakulteta Karlovog univerziteta u Pragu

10,30-11,30: Dr. Slobodan Selinić, vedoucí výzkumný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny Srbska, Bělehrad / rukovodeći istraživač, Institut za savremenu istoriju Srbije (NA SRPSKOM)

11,30-12,30: Mst. Andrej Kubiček, doktorant, Ústav pro kriminologický a sociologický výzkum, Bělehrad / doktorand, Institut za krimunološka i sociološka istraživanja (NA SRPSKOM)

12,30-13,00: Závěry a zavírání setkání odborníků/zaključci i zatvaranje stručnog skupa – prof. dr Jože Sivaček