PREDSTAVLJAMO NAGRAĐENE: AKAD. DR. SC. IVAN GUTMAN DOBITNIK PRIZNANJA „DR. JOSIP ANDRIĆ“ ZA 2021. GODINU

+100%-

PREDSTAVLJAMO NAGRAĐENE: AKAD. DR. SC. IVAN GUTMAN DOBITNIK PRIZNANJA „DR. JOSIP ANDRIĆ“ ZA 2021. GODINU

U okviru proslave Dana izbora I. saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji HNV tradicionalno, od 2013. godine, dodjeljuje priznanja pojedincima odnosno skupinama za njihov doprinos hrvatskoj zajednici u Republici Srbiji. Priznanje „Dr. Josip Andrić“ za doprinos hrvatskoj kulturi za 2021. godinu dodijeljeno je 17. januara 2022. godine  akademiku dr. sc. Ivanu Gutmanu, profesoru emeritusu. U ovom tekstu predstavljamo njegovo djelovanje i doprinos.


Ivan Gutman je rođen u Somboru u hrvatskoj bunjevačkoj obitelji Mirka i Katarine (r. Gromilović). Po završetku osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u rodnom gradu odlazi na studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Beogradu koji završava 1970. godine s prosječnom ocjenom 10 te kraće vrijeme radi kao honorarni asistent. U razdoblju od 1971. do 1977. godine bio je član Skupine za teorijsku fiziku Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu godine 1973. stječe magisterij iz područja teorijske organske kemije temom „Teorija grafova i molekularne orbite“, a iste godine i naslov doktora kemijskih znanosti obranivši disertaciju pod naslovom „Istraživanja topoloških svojstava konjugiranih ugljikovodika“ na tamošnjem Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Drugi doktorat iz područja matematičkih znanosti stekao je 1981. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu disertacijom „Prilog spektralnoj teoriji stabala“.


Od godine 1977. radi kao predavač predmeta Fizikalna kemija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu gdje iste godine stječe zvanje docenta; 1982. godine postaje izvanredni, a 1984. godine redoviti profesor. Godine 2012. odlazi u mirovinu i dobiva počasnu titulu profesora emeritusa te živi u Kragujevcu i u rodnom Somboru.


Član je Srpske akademije znanosti i umjetnosti (od 1988. dopisni, a od 1997. godine redoviti), zatim Međunarodne akademije matematičke kemije (od 2005. godine), Akademije nelinearnih znanosti u Moskvi (od 2006. godine) te Europske akademije u Londonu (od 2012. godine).


Sudjelovao je kao mentor u izradi velikoj broja diplomskih, sedam specijalističkih i 10 magistarskih radova te deset doktorata. Objavio je više od 1300 znanstvenih i oko 300 stručnih radova, a na njihovim izradama surađivao je s 770 kolega iz zemlje i inozemstva. Osim desetak radova monografskog i revijskog karaktera, napisao je i šest knjiga objavljenih kod renomiranih izdavača u inozemstvu. Na svjetskoj rang-listi najcitiraniji je autor iz Srbije i jedan od najcitiranijih svjetskih autora uopće – citiran je preko 30 000 puta u znanstvenim radovima drugih autora te više od 5200 puta u više od 460 knjiga i udžbenika. Radovi su mu objavljeni na 16 jezika, uključujući kineski, engleski, španjolski, njemački i perzijski.


Dok je tijekom ljeta 2020. godine boravio u rodnom Somboru, Gutman je razradio kemijsku teoriju u okviru koje se pojavljuje nova mjerna veličina za koju je predložio da se nazove Somborski indeks (eng. Sombor indeks), a znanstveni članak u kome je teorija izložena naišao je na veliki interes u svjetskoj znanosti – za manje od godinu dana o Somborskom indeksu je napisano tridesetak znanstvenih radova diljem svijeta, a novi se još pojavljuju.


Akademik Gutman svoja je predavanja držao po čitavom svijetu – u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Brazilu, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Čileu, Danskoj, Egiptu, Finskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Hong Kongu, Hrvatskoj, Italiji, Iranu, Izraelu, Japanu, Južnoj Africi, Južnoj Koreji, Kanadi, Kini i drugdje, a u svojim radovima surađivao je s kolegama iz 67 zemalja.


Dobitnih je brojnih priznanja i nagrada, među ostalim, 2021. godine dobio je Medalju SANU za područje prirodnih i tehničkih znanosti, čak tri medalje Srpskog kemijskog društva za uspjeh i doprinos znanosti, u rodnom Somboru 2019. godine dobio je „Oktobarsku nagradu“ za životno djelo te je proglašen počasnim građaninom Grada Kragujevca.


Redoviti je suradnik Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, u čijim je svim promocijama sudjelovao u Somboru i okolici. Tijekom svog boravka u Somboru redovito prati događanja i programe mjesnog HKUD-a „Vladimir Nazor“, a u svim prilikama ponosno ističe svoju pripadnost hrvatskoj nacionalnoj zajednici.

 

 

Izvor: HNV

Foto:HNV