PREDSTAVLJANJE ANALIZE O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI

+100%-

PREDSTAVLJANJE ANALIZE O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, predstavljena je 8. septembra 2021. godine, Analiza o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.


U ime predsedavajućeg Koordinacije nacionalnih saveta, skupu se obratio zamenik predsedavajućeg, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić.


Predsedavajući Nakić, pozdravio je prisutne i obratio se skupu – „U ime Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, želim da pozdravim izradu Analize o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koja će poslužiti kao smernica za unapređenje strateškog okvira Republike Srbije u oblastima od interesa za ostvarivanje prava svih nacionalnih manjina koje žive u Srbiji.


Imajući u vidi da iz Analize Akcionog plana proizilazi da je postojeći Akcioni plan potrebno unaprediti, naša molba je da i u budućem periodu nastavimo sa dosadašnjom praksom, odnosno da nacionalni saveti budu uključeni u rad na pripremi ovog strateškog dokumenta, kao i u realizaciji njegovih aktivnosti i praćenja sprovođenja“, zaključio je na kraju predsedavajući.

 

 

Izvor: romskinacionalnisavet.org.rs

Foto: romskinacionalnisavet.org.rs