PREDSTAVLJEN KOMENTAR ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

+100%-

PREDSTAVLJEN KOMENTAR ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, 14. decembra 2022. godine organizovano je predstavljanje Komentara Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u okviru projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji”, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.


Komentar je namenjen pre svega državnim organima koji imaju nadležnosti u oblastima u kojima nacionalni saveti vrše ovlašćenja, jedinicama lokalnih samouprava, nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i drugim institucijama kao podrška u primeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.


“U protekle tri godine, jedan od osnovnih ciljeva projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“ bio je jačanje kapaciteta nacionalnih i lokalnih aktera da se bave pravima nacionalnih manjina, u skladu sa standardima i preporukama Saveta Evrope – posebno onih Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Komiteta eksperata Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. Sa tim ciljem, projekat je pružio tehničku pomoć i podršku Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u pripremi Komentara Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina“, izjavio je Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.


Prof. dr Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog istakao je da je promocija različitosti i ravnopravnosti od posebnog značaja u našoj državi, i s tim u vezi, i kroz ovaj program, ali i kroz celokupan zakonodavni okvir i institucionalni sistem u našoj državi nastojimo da od nacionalnih različitosti napravimo resurs koji spaja i podstiče dobre međunacionalne odnose, međunacionalni suživot, toleranciju i ravnopravnost. Ovom prilikom ukazao je da se na ravnopravnost često gleda kao na ideal koji je nemoguće ostvariti, međutim, mi se nećemo pomiriti sa tim, svakodnevno ćemo ulagati nove napore i stvarati takav kohezivni društveni ambijent u kome će naši građani biti ravnopravni u svim segmetntima društvenog života.


„Komentar Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je još jedna pozitivna i afirmativna novina u pravno političkom sistemu Republike Srbije. Po tome ćemo biti prvaci u regionu, ali i šire. Komentar će u mnogome olakšati primenu i razumevanje Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u praksi. Kako sami nacionalni saveti, tako i lokalni i svi drugi organi koji u delokrugu svojih poslova imaju manjinska prava dobiće jedno jako važno štivo koje im može poslužiti kao svojevrstan praktikum u svakodnevnom radu i implementaciji manjinskih prava. Uveren sam da će Komentar Zakona biti trajno dobro za sve naše građane, a posebno za pripadnike različitih nacionalnih zajednica u Republici Srbiji“ izjavio je državni sekretar.

 

 

Izvor: minljmpdd.gov.rs

Foto: minljmpdd.gov.rs