Predstavljen Kulturni potencijal Slovaka u Banatu

+100%-

Slovački izdavački centar iz Bačkog Petrovca izdao je publikaciju „Kulturni potencijal Slovaka u Banatu“. Prezentacija je održana u Opštinskoj biblioteci u Kovačici kojoj su prisustvovali i autori, profesori Katedre za menadžment u kulturi i turizmu Filozofskog fakulteta Univerziteta „Konstantin filozof“ u Njitri.

 

Kolektiv autora je pre mesec dana prezentovao sličnu publikaciju posvećenu Slovacima u Sremu, a u ovoj najnovijoj pažnju posvećuju Slovacima u Aradcu, Belom Blatu, Zrenjaninu, Kovačici, Janošiku, Padini, Hajdučici, Vojlovici i u Beogradu. Prema rečima direktora Slovačkog izdavačkog centra, Vladimira Valenćika, za svaku obradu podataka je primenjena SWOT analiza – naveli su prednosti kulturnog potencijala za određeno mesto, ali i nedostatke, odnosno sugerisano je na čemu je potrebno raditi.

 

Kako je najavljeno, publikacija o Slovacima u Bačkoj biće objavljena do kraja ove godine.

 

Izvor: Hlas ljudu

 

Kategorije: Slovačka zajednica