Predstavljen Poseban izveštaj Zaštitnika građana

+100%-

Predstavljen Poseban izveštaj Zaštitnika građana

 

 

Prilikom predstavljanja Posebnog izveštaja zaštitnika građana o savetima za međunacionalne odnose, ombudsman, Zoran Pašalić, istakao je da Saveti za međunacionalne odnose u velikom broju lokalnih samouprava nisu formirani, a tamo i gde jesu uglavnom se ne sastaju.

 

Ombusman Pašalić je rekao da su samo u 53 lokalne samouprave osnovani saveti a da u 2016. godini 40 nije održalo ni jednu sednicu.

 

Naveo je i da je samo jedan savet u toj godini održao više od četiri sednice.

 

Na skupu su predstavnici resornih ministarstava ukazali da do sada saveti nisu zaživeli u dovoljnoj meri i najavili promene zakonskog okvira.

 

– Izuzetno mi je drago da je Zaštitnik građana za ovaj izveštaj koristio i iskustva Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije i Analizu rada Saveta za međunacionalne odnose koju je Kancelarija sačinila 2015. godine, istakla je Paunović.

 

Paunović je naglasila da se koncept zaštite nacionalnih manjina koji postoji u Republici Srbiji ocenjuje kao dobar, i on pruža mogućnost za integraciju nacionalnih manjina, uz očuvanje i razvijanje njihove nacionalne i kulturne posebnosti. Napori države u ovom domenu prepoznati su i u nalazima brojnih monitoring tela, zaključila je Paunović.

 

Prema rečima Paunović, nacionalni saveti nacionalnih manjina kao i lokalne samouprave trebalo bi da se upoznaju sa ovim izveštajem i ulože dodatne napore, da saveti za međunacionalne odnose preuzmu ovlašćenja i odgovornosti u ostvarivanju, zaštiti i unapređivanju nacionalne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

 

Ministarka pravde, Nela Kuburović, naglasila je značaj rada tih saveta sa aspekta ostvarivanja svih garantovnih prava nacionanih manjina ali i nastavka evropskog puta Srbije.

 

Izrazila je spremnost za jačanjem saradnje resornog ministarstva na tim pitanjima sa nezavisnim institucijama, civilnim društvom i lokalnim samupravama.

 

– Očekujemo da će Izmene i dopune Nacrta Zakona o lokalnim samouprava, u kojima se preciziraju odredbe u vezi Saveta za međunacionalne odnose ovih dana biti utvrđene na Vladi – rekla je pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Ivana Antić.

 

Ona je rekla i da je većina preporuka Zaštitnika građana o Savetima za međunacionalne odnose uključen u Nacrt tog zakona i da je, kako je navela, „važno da idu u istom pravcu“ sa stavovima ministarstva.

 

Izveštaj je sačinjen uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, čiji je predstavnik Jan Luneberg, ukazao na značaj ostvarivanja prava nacionalnih manjina.

 

Na predstavljanju izveštaja učestvovala su i 33 predstavnika jedinice lokalne samouprave.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Foto: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

 

Kategorije: Sedam dana