Predstavljen Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

+100%-

Predstavljen Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 

prvi_izvestaj_ap_manjine_1-minDanas, 28. novembra 2016. godine, u Palati „Srbija“, Kancelarija za ljudska i manjinska prava predstavila je Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, za I i II kvartal 2016. godine.

 

Skup su otvorili Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i predsednik pregovaračke grupe za Poglavlje 23, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Andrea Oricio, šef Misije OEBS u Srbiji.

 

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je istakla da je Kancelarija pripremila ovaj izveštaj, kao i da pruža tehničko-administrativnu podršku Vladinom Savetu za nacionalne manjine, koji prati sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnim manjina. Pored toga, direktorka je upoznala prisutne sa rezultatima prvog ciklusa izveštavanja o sprovedenim aktivnostima u I i II kvartalu 2016. godine – navodeći da se veliki broj dospelih i kontinuiranih aktivnosti (oko 87%) realizuje od strane blizu 80 nosilaca i partnera naznačenih Akcionim planom. Takođe, naznačila je da će daljem unapređenju sistema praćenja i izveštavanja o realizaciji Akcionog plana značajno doprineti i kontakt osobe, određene ispred institucija zaduženih za sprovođenje aktivnosti u Akcionom planu, kao i da će Kancelarija u narednom periodu nastaviti da koordinira, podržava i unapređuje njihov rad i međusobnu saradnju.

 

15235786_1289355167761683_736102152228618239_o-minDirektorka je istakla da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava prvi izveštaj prevela na engleski jezik, ali da je u planu da se on prevede i na manjinske jezike koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji. Direktorka je, ističući značaj rada nacionalnih saveta na unapređenju i zaštiti prava nacionalnih manjina, pozvala savete da i u budućnosti nastave da pružaju podršku realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Pomoćnik Ministra pravde, Čedomir Backović, istakao je da je samim usvajanjem Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Vlada Srbije ispunila jedan od zacrtanih ciljeva predviđenih Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23. Predsednik pregovaračke grupe za Poglavlje 23, naveo je da usklađena metodologija praćenja realizacije Akcionog plana za nacionalne manjine i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 značajno doprinosi naporima za koordiniranim i unifikovanim delovanjem, koje Vlada preduzima na evropskom putu Srbije.

 

prvi_izvestaj_ap_manjine_2-minIvan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, pozdravio je prisutne u ime predsedavajuće Vladinog Saveta za nacionalne manjine, i obavestio ih da je Vlada, nakon prethodnih izbora, obrazovala novi Savet za nacionalne manjine, kojim će predsedavati ministar državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić. Takođe, naveo je da će se u narednom periodu održati sednice Saveta, gde će se razmatrati prvi Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji. Isto tako, istakao je da je u prethodnom periodu Vlada Srbije puno uradila na razvoju dijaloga i obezbeđivanju razvoja prava i sloboda nacionalnih manjina radeći sa Nacionalnim savetima na Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, što i prvi izveštaj o njegovom sprovođenju jasno pokazuje.

 

„Poboljšanje položaja i integracije nacionalnih manjina je ključno za funkcionisanje inkluzivnog i demokratskog društva. Kao multikulturalno i multietničko društvo, Srbija je usvojila veoma napredan pravni okvir da bi osigurala zaštitu manjinskih prava, sprečila diskriminaciju po svim osnovama i pružila podršku boljoj integraciji ljudi iz manjinskih zajednica u politički i javni život. Usvajanje i implementacija ovog Akcionog plana kreće se upravo u tom smeru,“ rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Andrea Oricio.

 

Oricio je naglasio važnost sprovođenja mera i aktivnosti u cilju unapređivanja prava nacionalnih manjina, kao i posvećenost Misije podršci Vladi Srbije na ovom polju.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

 

Kategorije: Arhiva, Sedam dana