Predstavljena Analiza izveštaja o primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

+100%-

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ organizovala 19. marta 2019. godine predstavljanje rezultata koji se odnose na sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

U okviru ovog projekta izrađena je Analiza izveštaja o primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koja sadrži i preporuke za buduća poboljšanja u skladu sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije. Analizu su izradili eksperti angažovani od strane Saveta Evrope, na osnovu periodičnih izveštaja o sprovođenju Akcionog plana i na osnovu razgovora sa licima zaduženim za pripremu izveštaja u pojedinim organima i telima, imajući u vidu evropske standarde u ovoj oblasti, a pre svega odredbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope.

 

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je istakla značaj izrade analize i podsetila da Kancelarija priprema kvartalne izveštaje i javno predstavlja realizovane aktivnosti u svakom kvartalu. Veliki broj nosilaca mera uključen je u proces izveštavanja i time izražava kontinuiranu spremnost da unapređuje položaj pripadnika nacionalnih manjina. Paunović je ukazala da je ovaj proces potrebno dalje unapređivati i da je to jedan od razloga zbog kojih je analiza izveštaja i izrađena.

 

Šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper izrazio je svoje zadovoljstvo zajedničkim sprovođenjem niza aktivnosti na jačanju institucionalnog i zakonodavnog okvira Republike Srbije. Savet Evrope duži niz godina pruža podršku državi u cilju sprovođenja mera koje će obezbediti najviši nivo ispunjenja međunarodnih standarda zaštite ljudskih i manjinskih prava.

 

Predstavljanju su prisustvovali predstavnici državnih organa, međunarodnih organizacija, nezavisnih državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su se zajednički saglasili da je od usvajanja Akcionog plana učinjen značajan pomak u pogledu unapređenja zakonskih rešenja i njihove doslednije primene, kao i podizanja ljudskih i materijalnih kapaciteta u pojedinim oblastima društvenog života u kojima se ostvaruju prava pripadnika nacionalnih manjina, što izveštaji jasno dokumentuju, a sve preporuke koje su esperti izneli dodatno će poboljšati proces izveštavanja.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Kategorije: Sedam dana, Top vesti