Predstavljena publikacija „Izazovi manjinske politike u bilateralnoj i regionalnoj saradnji“

+100%-

 

Forum za etničke odnose, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo – Srbija objavio je publikaciju pod nazivom „Izazovi manjinske politike u bilateralnoj i regionalnoj saradnji”, koju je prezentovao danas.

 

Publikacija ima za cilj da ukaže na osnovne elemente i osnovne procese koji imaju uticaja na ostvarivanje proaktivne integrativne manjinske politike Republike Srbije, kao i da ukaže na mogućnosti unapređenja zaštite prava i integracije nacionalnih manjina, a time i odnosa sa susedima u bilateralnoj i regionalnoj saradnji, kao i u procesu integracija u Evropsku Uniju. Posebna pažnja posvećena je međuuticaju interesa država, kako matične države, tako i države u kojoj žive pripadnici date nacionalne manjine s jedne strane, i interese nacija i nacionalnih manjina (etniciteta) sa druge strane.

 

Srbija teže razvija odnose sa državama bivše Jugoslavije, jer se, prema rečima Nenada Đurđevića, direktora Foruma za etničke odnose, posledice sukoba iz devedesetih godina osećaju i danas. On navodi da nacionalne manjine, u gotovo svim državama, predstavljaju „monetu za potkusurivanje“, uprkos čestoj potrebi političara da ih predstave kao mostove koji spajaju države, što je, prema njegovoj oceni, pogrešno tumačenje.

 

Nenad Đurđević

„Revizija istorije, te pojava neofašističkih organizacija, značajno ugrožava naše odnose sa susedima. Uprkos pokušajima najviših predstavnika Srbije i Hrvatske da se odnosi između te dve zemlje poboljšaju, u obe zemlje i dalje postoji skepsa da će se oni popraviti“, rekao je Đurđević, dodavši da u odnosima Srbije sa Mađarskom, Bugarskom i Rumunijom ne postoje veliki problemi, dok saradnja sa Bosnom i Hercegovinom, ne računajući Republiku Srpsku, gotovo da i ne postoji.

 

Član Upravnog odbora Foruma za etničke odnose i diplomata, Zoran Milivojević, smatra da akcioni planovi nisu do kraja koncipirani kad je u pitanju položaj nacionalnih manjina u Srbiji, te da će upravo njihov položaj i razvoj dobrosusedskih odnosa, biti među najvažnijim pitanjima na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

 

„Na osnovu najnovije strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, jasno se vidi da će ovo pitanje biti od presudnog značaja. Naši susedi se neće odreći nacionalne priče, kao ni one koja se tiče položaja manjina, ta pitanja su deo njihovog odnosa prema nama, ali i našeg prema njima“, smatra Milivojević.

 

Da nacionalne manjine ne bi trebalo doživljavati kao mostove koji spajaju države, saglasan je i Siniša Tatalović, bivši savetnik hrvatskog predsednika Ive Josipovića. On je, analizirajući položaj Srba u Hrvatskoj, naveo da su takva razmišljanja prilično opasna, jer u sukobima prvo stradaju mostovi.

 

Siniša Tatalović

“Hrvatska i srpska manjina, ako gledamo to iz perspektive jedne i druge zemlje, su drugačije u odnosu na ostale. To su manjine koje su u devedesetim veoma stradale i pretrpele velike demografske promene. Zbog toga bi se prema tim zajednicama trebalo ponašati daleko pažljivije. Oni se danas ne susreću samo sa tipičnim manjinskim problemima, već i sa onim elementarnim životnim i ljudskim”, kazao je Tatalović.

 

Publikacija je rezultat rada tima stručnjaka Foruma za etničke odnose na ostvarivanju projekta „Integrativne politike i položaj nacionalnih manjina“. Cilj tog projekata je bio da doprinese uspešnijoj i efikasnijoj primeni Akcionog plana Republike Srbije za osnaživanje položaja nacionalnih manjina, kao i da unapredi odnose između Republike Srbije i susednih zemalja, jačajući time proces integracije Srbije u Evropsku uniju.

 

Tim stručnjaka činili su dr Zoran Milivojević (rukovodilac tima stručnjaka), dr Dušan Janjić (rukovodilac projekta), Darko Baštovanović, Aleksandar Dimitrov, dr Duško Lopandić, dr Dragomir Radenković i dr Siniša Tatalović; stručni konsultant izdanja je dr Stefano Bianchini; urednik analize je Nenad Đurđević, a asistentkinja stručnog tima je mr Verka Jovanović.

 

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije, zatim, predstavnici državnih organa Republike Srbije i AP Vojvodine, predstavnici nezavisnih institucija, civilnog društva, eksperti i predstavnici ambasada susednih zemalja članica EU.

 

Izvor: Forum za etničke odnose / Medija centar

Foto: Medija centar

Kategorije: Sedam dana, Top vesti