Predstavnici ambasade Kraljevine Holandije posjetili BNV

+100%-

Bošnjačko nacionalno vijeće posjetili su 27. marta sekretar ambasade Kraljevine Holandije, Luuk Nijman i regionalni koordinator, zadužen za zemlje Zapadnog Balkana, Wouter Sionis.

 

Predsjednik Vijeća, dr. Sulejman Ugljanin, je upoznao goste sa položajem Bošnjaka u Srbiji kao i sa izazovima sa kojima se susreću Bošnjaci Sandžaka u procesu Evropskih i NATO integracija zemalja Zapadnog Balkana.

 

Predsjednik Vijeća je istakao činjenicu da Akcioni plan za manjine u potpunosti ignoriše sve nagomilane probleme i sva neriješena pitanja koja su od vitalnog interesa za Bošnjake Sandžaka. Takođe ih je upoznao sa razlozima za reviziju Akcionog plana za manjine kao i za Poglavlja 23 i 24 i reviziju manjinskih zakona.

 

Istaknut je ključni problem za Bošnjake, nepostojanje vladavine prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom, kao i tolerantan odnos srpskih i crnogorskih državnih organa prema zločinima koje su njihove oružane snage počinile nad Bošnjacima u Sandžaku. Posebno je istakao zabrinutost Bošnjaka zbog pokušaja srpskih državnih organa da instaliraju određene ruske centre i institucije u Vojvodini i Sandžaku.

 

„Sve ovo predstavlja realnu opasnost za Bošnjake Sandžaka, odbija potencijalne investitore i otežava i onako tešku ekonomsku situaciju u Sandžaku“ zaključio je predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin i zamolio je predstavnike ambasade Kraljevine Holandije da ove poruke prenesu svojoj Vladi i Evropskoj uniji.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica