Predstavnici ambasade SAD posjetili Vijeće

+100%-

Politički oficir ambasade SAD u Beogradu Kate Waltzak posjetila je 10. jula Bošnjačko nacionalno vijeće i susrela se sa predsjednicom dr. Jasminom Curić.

 

Predsjednica Vijeća dr. Jasmina Curić upoznala je američkog diplomatu sa aktivnostima Vijeća, statusom i položajem Bošnjaka i Sandžaka.

Također, gospođa Waltzak je upoznata i sa inicijativom Bošnjačkog nacionalnog vijeća za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka, kojom je zatraženo uspostavljanje specijalnog statusa za regiju Sandžak i zamoljena da o ovoj inicijativi upozna svoju ambasadu i vladu.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica