PRIPREMA ON LINE NASTAVE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA

+100%-

PRIPREMA ON LINE NASTAVE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA

U skladu sa epidemiološkom situacijom, 17.07.2020. godine Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju je održao on line radni sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta čije manjine ostvaruju celokupnu nastavu na svom maternjem jeziku. U radu su učestvovali: Rodika Almažan (Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine), Margareta Uršal (Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine), Aniko Jeras (Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine), Tanja Arva–Plančak (Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine), Esma Brunčević (Nacionalni savet bošnjačke nacionale manjine), Tatiana Nađ (Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine), predstavnice Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju. Predstavnici bugarske i albanske nacionalne manjine nisu prijavili svog predstavnika za sastanak. Sastanak je vodila državna sekretarka zadužena za pitanja manjina u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Anamarija Viček. Tema radnog sastanka bila je organizacija nastave na daljinu na jezicima nacionalnih manjina u škol. 2020/21. godini.

Otvarajući radni sastanak, predsedavajuća je zahvalila za podršku koju su tokom vanrednog stanja Ministarstvu pružali nacionalni saveti nacionalnih manjina i dala kratku retospektivu rezultata postignutih tokom nastave na daljinu od marta do kraja maja 2020. godine. Predstavncii nacionalnih saveta koji su učestvovali u radu on line sastanka istakli su svoju posvećenost unapređivanju dostupnosti i kvaliteta obrazovanja na maternjem jeziku, potvrđujući izazove sa kojima smo se susreli tokom nastave na daljinu:

– nedovoljana motivisanost nastavnika da učestvuju u snimanju časova na daljinu;

– nedovoljne digitalne kompetencije nastavnika;

– nedovoljno elektronskih udžbenika na jezicima nacionalnih manjina;

– neki učenici nemaju potrebnu IT tehnologiju, a neki ni TV, za praćenje nastave na daljinu.

Neki od predloga nacionalnih saveta za poboljšanje organizacije buduće nastave na danjinu su:

– MPNTR treba da pošalje dopis direktorima škola o potrebi učešća nastavnika u pripremi nastave na daljinu;

– raditi na unapređivanju digitalnih kompetencija nastavnika;

– motivisati nastavnike da se što više uključe u pripremu nastave na daljinu;

– u pripremu operativnih planova za nastavu na daljinu uključiti direktore škola u kojima se nastava ostvaruje na jezicima nacionalnih manjina.

Državna sekretarka se složila sa predlozima nacionalnih saveta i dodala da ZUOV planira niz akreditovanih obuka za jačanje digitalnih kompetencija nastavnika, kao i da će već tokom avgusta započeti pripreme za školsku 2020/21. godinu i snimanje časova na danjinu za septembar, a potom i za ostatak nastavne godine. Naglasila je da postoji nekoliko scenirija za nastavu u školskoj 2020/21. godini i da nastava na daljinu nije nije jedini model koji se planira. ZUOV trenutno pregleda snimljene časove koje će postaviti na digitalnu platformu za potrebe kraće ili duže nastave na daljinu. Ideja je da se nastava prilagodi pojedinačnim situacijama, pa tako škola može sama odlučiti o modelu nastave. Nastavni časovi za niže razrede biće snimani u studiju, dok će se za više razrede OŠ časovi snimati uz pomoć licence, od kuće. Učesnici radnog sastanka naglasili su da je potrebno više licenci, kao i stručna podrška nastavnicima u ovom radu. ZUOV priprema plan za svaki nastavni predmet, uključujući i Srpski kao nematernji jezik, a ovi planovi će biti prevedeni na 8 jezika nacionalnih manjina. Za praćenje kvaliteta nastave na daljinu na jezicima nacionalnih manjina biće uključeni savetnici, spoljni saradnici koji poznaju jezik nacionalne manjine na kome se ostvaruje celokupna nastava. S obzirom da će ZUOV uraditi planove za sve predmete od prvog do osmog razreda osnovne škole, naš prioritet je da se urade planovi za Maternji jezik, a ako nacionalni saveet ima kapacitet, mogu se uratiti i drugi predmeti. Što se tiče motivacije nastavnka, AM. Viček je izvestila učesnike sastanka da će nastavnici koji budu učestvovali u snimanju časova dobiti određenu nadoknadu u odnosu na broj snimljenih časova.

Dogovoreno je sledeće:

– da nacionalni saveti dostave imena koordinatora nastave na daljinu u šk.2020/21.god;

– kad ZUOV uradi plan nastavnih jedinica za sve predmete dostaviti ih nacionalnim savetima na prevod;

– proveriti da li nacionalni saveti rade plan za Maternji jezik sami ili rade zajedno sa ZUOV;

– snimaće se samo obrade nastavnih jedinica.

Nakon ovog sastanka su predstavnici tima za nastavu na daljinu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine odraži nekoliko sastanaka, na kojima su zajedno sa školama napravili plan komplatne nastave na daljinu za osnovne i srednje škole sa slovačkim nastavnim jezikom.

Odlučeno je da se izradi novi sajt, na kojem će biti po rezredima i predmetima napravljen paket didaktičkog materijala i snimljenih časova, koji će se pripremati mesec dana unapred. Izrađeni su zajednički operativni planovi za maternji jezik i prosleđeni svim školama. Do 24. u mesecu se prikuplja materijal, koji će se dodavati na novoformiranii sajt Nacionalnog saveta.

Izvor: NS slovačke nacionalne manjine

Foto: NS slovačke nacionalne manjine

Kategorije: Uncategorized