Produžen rok za dostavu komentara

+100%-

Produžen rok za dostavu komentara

Ministarstvo pravde je juče, 8. februara, objavilo da se produžava rok za dostavu komentara na Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 do 22. februara.

 

Podsećaju da su 6. februara uz podršku Delegacije EU u Srbiji organizovali prvi okrugli sto, na kojem je predstavnicima svih relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih institucija, predstavljen prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

 

Uvažavajući molbu civilnog društva i Evropske komisije da se produži rok za dostavu komentara, ali i činjenicu da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca nisu održali sednicu na kojoj bi usvojili mišljenje o prvom Nacrtu revidiranog Akcionog plana, taj rok se produžava do 22. februara 2019. godine.

 

„Svi komentari i mišljenja koji budu dostavljeni Ministarstvu pravde biće uzeti u obzir prilikom izrade novog revidiranog teksta, koji će biti prosleđen Evropskoj komisiji na mišljenje. Nakon što Komisija dostavi Srbiji preporuke o tekstu Nacrta revidiranog Akcionog plana, Ministarstvo pravde će otvoriti javnu raspravu u skladu sa Poslovnikom Vlade Republike Srbije, gde će ponovo sve relevantne institucije i organizacije imati priliku da daju svoje mišljenje i preporuke na Nacrt teksta“, navodi se na sajtu Ministarstva pravde.

Kategorije: Poglavlje 23