PROMOCIJA MONOGRAFIJE GENERAL FRANTIŠEK ZAH

+100%-

PROMOCIJA MONOGRAFIJE GENERAL FRANTIŠEK ZAH

Promocija monografije General František Zah, životna priča češko-srpskog panslaviste,  održana je 15.maja 2023. godine u 19 sati u Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu. Autori monografije su Nenad Karamijalković i Ana Jelić.

Objavljivanje monografije pomogli su Ministarstvo spoljnih poslova Češke, Južnomoravska regija, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Nacionalni savet češke nacionalne manjine u Srbiji, Udruženje Česi Šumadije i grad Kragujevac.

 

František Aleksandr Zah rodio se u Olomoucu, a odrastao u Brnu u Moravskoj u porodici ugostitelja. Godine 1824. maturirao je u nemačkoj gimnaziji u Brnu i zatim 1828. završio prava u Beču i radio je kao službenik u raznim mestima u Moravskoj. U to vreme najviše se kretao u društvu mladih austrougarskih Slovena i počeo je da se zanima za slovenske ideje.

 

Bio je uspešan vojskovođa u nekoliko ratova, a  22. septembra 1865. od strane Kneza Mihaila Obrenovića naimenovan je za načelnika artiljerijske uprave u Kragujevcu i čin generala, uopšte najveće vojno zvanje koje je jedan Čeh dobio u inostranstvu. Već u proleće 1867. vraća se u Beograd kako bi zamenjivao ministra vojnog, dok je knez putovao u Carigrad radi predaje gradova u Srbiji iz turskih u srpske ruke. A zatim je sve do smrti kneževe radio na raznim specijalno-vojno političkim zadacima, jedno od najvažnijih je bilo putovanje u Grčku. Posle smrti kneza Mihajla, vraća se za upravnika artiljerijske škole gde ostaje sve do 23. maja 1874. kada je imenovan za ađutanta kneza Milana. U tom zvanju je ostao sve do penzionisanja, a tokom 1874. i 1875. godine je putovao u više evropskih zemalja, gde je stekao poštovanje i odlikovanja.

 

Kao penzioner živeo je najpre u Pragu, a zatim se vratio u Brno i tu i umro 1892. godine. Sahranjen je po naročitoj zapovesti austrijskog cara sa svim vojnim počastima u Brnu.

 

 

Izvor: Wikipedia

Foto: Wikipedia