Prva sednica Koordinacionog tela za praćenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja

+100%-

Prva sednica Koordinacionog tela za praćenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja

 

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja je odlukom Vlade imenovana da koordinira rad državnih institucija u vezi sa unapređenjem položaja Roma u Srbiji, na prvoj sednici Koordinacionog tela za praćenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja koja će važiti do 2025. godine, koja je održana 5. juna u zgradi Vlade u Beogradu, istakla je da će na prvoj narednoj sednici Vlade biti usvojen i Akcioni plan za sprovođenje Strategije koji pokriva period od 2016. do 2018. godine.

 

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović je rekla da je u prethodnom periodu urađeno mnogo, ali ima još dosta posla i zbog toga je obrazovano Koordinaciono telo za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Ona dodaje da se Romi u Srbiji suočavaju sa velikim problemima u oblasti zdravstva, obrazovanja, stanovanja i zapošljavanja, a da će Akcioni plan koji obuhvata sva ova pitanja, biti usvojen već na narednoj sednici Vlade Republike Srbije – rekla je Mihajlovićeva.

 

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine prof. Vitomir Mihajlović je zahvalio potpredsednici vlade na zalaganju u rešavanju problema sa kojima se Romi suočavaju. Mihajlović je istakao potrebu uključivanja pripadnika romske zajednice u organe izvršne vlasti, kako bi što efikasnije doprineli rešavanju problema u oblastima kao što su obrazovanje, zdravlje i zapošljavanje.

 

Prvoj sednici Koordinacionog tela za praćenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, prisustvovali su i ostali članovi ovog tela. Pored Tanje Miščević, šefice pregovaračkog tima, Miodraga Poledice, državnog sekretara u ministartsvu za građevinarstvo, Suzane Paunović, direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ivana Sekulovića, menadžera tima za smanjenje siromaštva, Živojina Mitrovića, potpredsednika Nacionalnog saveta Roma i sekretara Koordinacionog tela, Vitomira Mihajlovića, predsednika Nacionalnog saveta Roma, prisustvovali su i  članovi stručno-operativnog tela Dragana Jovanović-Arijas, Aleksandra Benković, Danijela Janković, Danijela Lakatoš, Dušan Jovanović, Miloš Mihajlović, Dragan Đorđević, Božidar Jovanović, Ivana Maksić, Osman Balić i Aleksandra Petrović.

 

Na sednici je dogovoren i nastavak saradnje u oblasti međunarodnih projekata koji su u skladu sa procesom pristupanja Srbije EU, kao i priprema operativnih zaključaka sa prve sednice koji će biti poslati svim članovima Koordinacionog i stručno-operativnog tela na razmatranje kako bi se pripremila naredna sednica i četvrti po redu seminar o socijalnom uključivanju romske zajednice u Srbiji u organizaciji Evropske komisije.

 

Izvor: Romski nacionalni savet