Prvi sastanak Odbora za informisanje

+100%-

Prvi sastanak članova novog sastava Odbora za informisanje održan je 30. januara, u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu.

 

Predsednica NSSNM Ljibuška Lakatoš pozdravila je nove članove. Svako od prisutnih dobio je Odluku o imenovanju članova odbora. Odbor za informisanje NSSNM će u narednom četvorogodišnjem mandatu funkcionisati u sledećem sastavu: Anna Horvat (predsednica), Miloslav Hrćan (podpredsednik), Nataša Kolar, Vladimir Huđec, Maria Lovreova, Pavel Gaža, Daniel Spevak, Suzana Kokavski, Anjička Halupova, Jan Špringelj, Milana Arnjaš, Hviezdoslav Čmelik i Jaroslav Stevanov. Član Izvršnog odbora NSSNM-a zadužen za informisanje biće Zlatko Lenhart.

 

Nakon konstituisanja Odbora usledilo je usvajanje dnevnog reda i usvajanje preliminarnog programa rada Odbora za informisanje. Kao što je novopostavljena predsednica OZI Ana Horvat rekla, odbor će se i u narednom periodu zalagati za kvalitetno informisanje na slovačkom jeziku.

 

Dobra praksa iz prošlog perioda će se nastaviti, i odbor će i dalje sprovoditi redovne aktivnosti tokom slovačkih nacionalnih svečanosti kao što su Press centar i organizacija Susreta slovačkih novinara. Putem raspisivanja konkursa, odbor će podržavati proizvodnju TV, igranih, muzičkih i drugih sadržaja, kao i internet produkciju i stvaranje novih veb sadržaja. U narednom periodu, odbor će se prvenstveno fokusirati na mlade ljude i podržaće sadašnje i buduće novinare putem organizovanih obuka i unapređivanjem novinarskog rada. Takođe će se nastaviti saradnja sa lokalnim medijima i podrška dopisničkoj mreži. Novoformirani Odbor za informisanje će u narednom periodu funkcionisati bez komisija. Na prvoj sednici OZI prezentovan je i izveštaj o aktivnostima iz 2018. godine koji je članovima prenela koordinatorka Odbora za informisanje.

 

Na kraju prve sednice usledila je konferencija za medije.

 

Izvor: Nacionalni savet Slovaka

Kategorije: Slovačka zajednica