Radionice sa autorima udžbenika na bosanskom jeziku

+100%-

Radionice sa autorima udžbenika na bosanskom jeziku

 

U Bošnjačkom nacionalnom vijeću održane su autorske radionice na kojima su prisustvovali autori udžbenika na bosanskom jeziku za osnovnu školu.

 

Upravo želja da se učenicima na vrijeme obezbijede kvalitetni udžbenici za početak sljedeće školske godine i da se uspostavi pravac zajedničkog djelovanja bili su razlozi za održavanje ovih radionica.

 

Na radionici prisutni su upoznati s trenutnom situacijom realizacije Memoranduma o saradnji za izdavanje nedostajućih udžbenika na bosanskom. Također su, između ostalog, mapirane oblasti u kojima su neophodna brza i adekvatna rješenja za aktuelne probleme, kao što su konačno odobrenje udžbenika koji su u proceduri i donošenje novih originalno pisanih udžbenika na bosanskom jeziku.

 

Autori su navodili pitanja i teškoće s kojima se susreću pri izradi udžbenika, predlažući ujedno i moguća rešenja.

 

Na radionicama je zaključeno da su susreti ovog tipa veoma korisni i da će se redovno održavati, što će doprinijeti boljoj saradnji svih zainteresovanih za obezbjeđivanja kvalitetnih udžbenika za učenike koji se školuju na maternjem bosanskom jeziku.

 

Izvor: BNV