REALIZACIJA ON-LINE KVIZA „UPOZNAJ SVOJU PROŠLOST“

+100%-

REALIZACIJA ON-LINE KVIZA „UPOZNAJ SVOJU PROŠLOST“

Na platformi Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine je 15. decembra 2020. godine realizovan kviz iz istorije i kulture vojvođanskih Slovaka „Upoznaj svoju prošlost“. Kviz je finansijski podržala Kancelarija za dijasporu u Bratislavi. Od 35 prijavljenih, na kvizu je učestvovao 31 učenik oz osnovnih škola iz Kovačice, Padine, Pivnica, Stare Pazove, Gloana i Bačkog Petrovca. Najuspešnija ekipa je iz Kovačice a najbonji pojedinac je Mia Časarova iz Pivnica. Nagrade je obezbedio NSSNM.

 

Izvor: NS slovačke nacionalne manjine

Foto: List Zrenjanin