Redakcija na bosanskom na Programskom savjetu RTS-a

+100%-

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća predstavila je, 24. aprila 2019. godine Programskom savjetu Javne medijske ustanove  Radio-televizije Srbije, prijedlog za formiranje redakcije na bosanskom jeziku.

 

Predsjednik Vijeća Esad Džudžo rekao je, ukazujući na brojne zakonske osnove, da je ova redakcija potrebna u cilju djelotvornijeg ostvarenja prava Bošnjaka.

 

„Pravo na informisanje na maternjem jeziku predstavlja jedno od ključnih manjinskih prava u Srbiji, pored prava na obrazovanje, očuvanje i razvoj kulture i službene upotrebe jezika i pisma“, rekao je Džudžo.

 

On je predložio da redakcija priprema dvije emisije, informativnu nedeljnog i kolažnog formata mjesečno.

 

„Emisije bi trebalo da se bave temama od interesa za Bošnjake, vezane za svakodnevni život, historiju, kulturu, tradiciju, ali i suživot sa većinskom zajednicom“, rekao je on.

 

Dodao je da redakcija o odabiru tema treba da odlučuje samostalno, ali da u svakom trenutku može da računa na pomoć Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

 

Predsjednik Programskog savjeta prof. dr. Milivoje Pavlović izrazio je razumijevanje za ovaj legitiman zahtjev BNV. On je rekao da će se o konačnom modalitetu ovog prijedloga izjasniti nakon konsultacija sa drugim relevantnim institucijama, kojeg će predložiti Upravnom odboru i menadžmentu RTS-a.

 

U raspravi su učestvovali potpredsjednik Upravnog odbora RTS-a akademik Miroslav Nikolić, urednici redakcija, kao i ostali članovi ovog savjeta.

 

Predstavnici BNV na kraju sjednice ponovili su stav da je najadekvatniji model unaprijeđenja ovog kolektivnog i identitetskog prava formiranje redakcije na bosanskom jeziku.

 

Osim Džudža, delegaciju su činili potpredsjednik Muhedin Fijuljanin i zamjenica predsjednice Odbora za informisanje Amela Bajrović.

 

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Srbiji živi 145,3 hiljade Bošnjaka ili dva odsto, a bosanskim jezikom govori oko 135 hiljada ili 1,8 odsto građana.

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica