Revizija Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i manjinskih zakona

+100%-

Revizija Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i manjinskih zakona

 

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Muhedin Fijuljanin, izjavio je juče na konferenciji za štampu da je Vijeće ponovno uputilo zahtjev državnim organima Republike Srbije za reviziju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i manjinskih zakona u Republici Srbiji.

 

„Tražimo reviziju Akcionog plana za ostvarenje prava nacionalnih manjina u Srbiji s obzirom da je on ignorisao svaki prijedlog Bošnjačkog nacionalnog vijeća koji se odnosi na rješavanje statusa Bošnjačkog naroda i statusa Sandžaka. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, umanjuje nivo stečenih prava i kao takav je neprihvatljiv “rekao je potpredsjednik Fijuljanin.

 

Bošnjačko nacionalno vijeće smatra da Akcioni plan za manjine ne pruža Bošnjacima nikakvu garanciju ni nadu za rješenje njihovih vitalnih interesa i revizija tog plana je potpuno legitiman zahtjev BNV-a. Prema nalazu eksperata Savjeta Evrope, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina sadrži brojne nedostatke i manjkavosti, tako da ga je potrebno izmijeniti. On je izrađen suprotno odredbama Jedinstvenih metodoloških pravila, koja se primjenjuju pri izradi svih propisa u Srbiji a shodno kojim je trebalo donijeti novi zakon.

 

Što se tiče prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, njime se, između ostalog, ne rješava status nacionalnih savjeta kao organa manjinsko samouprave (organa sa javnim ovlašćenjima), a tekst sadrži i brojne druge nedostatke. Bošnjačko nacionalno vijeće je stave da manjinsko zakonodavstvo treba objediniti i donijeti jedan zakon koji bi imao karakter osnovnog – krovnog zakona.

 

Izvor: BNV