Rezultati ponovnih izbora za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine

+100%-

Na ponovljenim izborima za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine na biračkom mestu u Vršcu najviše glasova je dobila izborna lista „Rumunska lista – Dr Jon Omoran Lista Românească – Dr Ion Omoran“. Osvojila je 5.310 glasova ili 13 mandata.

 

Izborna lista SNAGA RUMUNA – TIHAN MATASAREVIĆ PUTEREA ROMÂNILOR – TIHAN MATASAREVICI, osvojila je 439 glasova ili 1 mandat, izborna lista ČAST I DOSTOJANSTVO! ZA RUMUNE – Daniel Petrović CINSTE ȘI DEMNITATE! PENTRU ROMÂNI – Daniel Petrovici, osvojila je 2.603 glasova ili 6 mandata I izborna lista Rumunsko bratstvo – Frația românească, osvojilaje 1.339 glasova ili 3 mandata.

Kategorije: Rumunska zajednica