RIK DODELIO MANDATE ČLANOVIMA SAVETA NACIONALNIH MANJINA

+100%-

RIK DODELIO MANDATE ČLANOVIMA SAVETA NACIONALNIH MANJINA

 

Republička izborna komisija donela je 18. novembra 2022. godine rešenje o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta za 18 nacionalnih manjina, koje su učestvovale na neposrednim izborima održanim 13. novembra, kao i rešenje da će ponovljeni izbori za članove saveta bošnjačke nacionalne manjine biti održani 27. novembra.

 

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević koji je predsedavao 122. sednicom ovog tela kazao je da će biti izdato uverenje za članove saveta, a rešenje o dodeli mandata biće dostavljeno Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

 

On je dodao da teče rok od 20 dana za sazivanje konstitutivnih sednica saveta nacionalnih manjine koje saziva ministar za ljudska , manjinska prava i društveni dijalog, koji je i raspisao izbore za članove saveta nacionalnih manjina.

 

RIK je doneo rešenje o sprovođenju ponovljenih izbora na jednom biračkom mestu broj 20, u opštini Tutin za članove nacionalnog saveta bošnjačke manjine i zakazao glasanje za 27. novembar.

 

Glasanje će biti sprovedeno po izbornim listama koje su utvrđene za izbore za članove saveta bošnjačke nacionalne manjine.

 

RIK je usvojio o odluku o izgledu, obliku i boji listića za ponovljeno glasanje za članove saveta bošnjačke nacionale manjine.

 

Prema toj odluci, glasački listići će biti formata A4 bele boje, dvojezični na srpskom i pismu bošnjačke nacionalne manjine, dok će kontrolni list biti u boji kajsije, saopšteno je na sednici RIK-a.

 

Doneta je odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje i navedeno da će biti štampano 527 glasačkih listića, jer je utvrđeno da je broj upisanih birača na tom mestu 517, a štampa se i 10 rezervnih glasačkih listića.

 

Na neposrednim izborima za članove saveta nacionalnih manjina koji su održani 13. novembra, učestvovalo je 19 nacionalnih manjina, dok su četiri nacionalne manjine svoje predstavnike birale putem elektorske skupštine.

 

Nacionalne manjina koje su birale članove nacionalnog saveta na neposrednim izborima su: albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, ruska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka.

 

Za sve nacionalne manjine saopšteni su rezultati glasanja osim za bošnjačku nacionalnu manjinu za koju će biti ponovljeni izbori na biračkom mestu 20, u Tutinu.

 

Četiri nacionalne manjine birale su članove za nacionalne savete putem elektorske skupštine, a to su: makedonska, hrvatska, crnogorska i goranska nacionalna manjina, a rezultati glasanja saopšteni su nedelju, 13. novembra po završetku glasanja.

 

 

Izvor: Tanjug

Foto: Vlada Republike Srbije