RIK UTVRDIO REZULTATE ZA 18 NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

+100%-

RIK UTVRDIO REZULTATE ZA 18 NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

Republička izborna komisija (RIK) je 17. novembra 2022. godine usvojila je rezultate izbora za 18 od 19 Nacionalnih saveta nacionalnih manjina na osnovu 100 odsto obrađenih biračkih mesta, dok će konačni rezultati izbora za bošnjačku manjinu biti određeni nakon ponavljanja glasanja na jednom biračkom mestu.

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević kazao je na današnjoj sednici da na biračkom mestu 20 u Tutinu nije bilo moguće utvrditi rezultate i da će datum ponavljanja izbora najverovatnije biti utvrđen u petak.

 

Na izborima za Nacionalni savet albanske nacionalne manjine, Demokratska partija osvojila je 12,73 odsto glasova (dva mandata), Partija za demokratsko delovanje 30,02 odsto (pet mandata), Pokret za demokratski progres 16,54 odsto (dva mandata), Alternativa za promene 27,63 odsto (pet mandata) i Demokratska partija Albanaca 7,46 odsto (jedan mandat).

Izborna lista za Napredak Aškalija osvojila je 35,94 odsto glasova (šest mandata) na izborima za aškalijsku manjinu, Aškalije zajedno 25,79 odsto (četiri mandata), Zajedno 12,9 (dva mandata), Za pobedu Aškalija 23,04 (tri mandata).

 

Kada su u pitanju izbori za bugarsku manjinu, lista To smo mi osvojila je 62,08 odsto glasova (13 mandata), Koreni 26,48 odsto (pet mandata) i Za Bugare u Srbiji 9,55 odsto (jedan mandat).

 

Na izborima za bunjevačku nacionalnu manjunu, lista Bunjevci za Suboticu i svoja prava zajedno osvojila je 17,88 odsto glasova (tri mandata), Složno za Bunjevce 74,22 odsto (15 mandata) i Bunjevci Sombor 6,07 odsto (jedan mandat).

 

Izborna lista Srbija za Vlahe osvojila je 99,54 odsto glasova (23 mandata) na izborima za vlašku manjinu, a izborna lista Grci Zajedno 99,64 odsto (15 mandata) na izborima za grčku manjinu.

Na izborima za egipatsku manjinu, lista Da se i za nas zna osvojila je 69,12 odsto glasova (11 mandata), Piramida 15,32 odsto (dva mandata) i Esnaf 14,67 odsto (dva mandata).

 

Izborna lista Mađarska sloga osvojila je 95,90 odsto glasova (35 mandata) na izborima za mađarsku nacionalnu manjinu, a izborna lista Podunavskih Nemaca osvojila je 98,97 odsto glasova (15 mandata) na izborima za nemačku manjinu.

 

Kada su u pitanju izbori za Nacionalni savet poljske nacionalne manjine, izborna lista Svim srcem za Poljake osvojila je 90,83 odsto (15 mandata), a izborna lista Slovenci zajedno osvojila je 98,73 odsto glasova (15 mandata) na izborima za slovenačku manjinu.

 

Izborna lista Srbija za Rome osvojila je 95,55 odsto glasova (34 mandata) na izborima za romsku manjinu, a izborna lista Za jedinstvo Roma Srbije 3,07 odsto glasova (jedan mandat).

 

Na izborima za rumunsku manjinu, lista Rumuni zajedno osvojila je 81,12 odsto glasova (19 mandata), a Rumunska partija 16,50 odsto (četiri mandata).

 

Ruska stranka osvojila je 15,32 odsto glasova (dva mandata) na izborima za rusku manjinu, Rusi u Srbiji 54,16 odsto (devet mandata), Ujedinjeni Rusi Srbije 17,17 odsto (tri mandata), lista Mi smo Rusi 8,52 odsto (jedan mandat), a izborna lista Jedan narod, dve države 3,76 odsto (bez mandata).

Izborna lista Rusini zajedno osvoijala je 46,59 odsto glasova (10 mandata), Zajedno za Vojvodinu 13,07 odsto (dva mandata), Rusinska budućnost 12,19 odsto (dva mandata), Za Rusine 13,26 odsto (dva mandata) i Matica rusinska 13,56 (tri mandata) na izborima za Nacionalne savete rusinske manjine.

 

Na izborima za slovačku nacionalnu manjinu, lista I nasleđe i budućnost osvojila je 39,86 odsto glasova (12 mandata), lista Slovaci Zajedno 22,89 odsto (sedam mandata) i lita Matica slovačka u Srbiji 35,60 odsto (10 mandata).

 

Kada je u pitanju ukrajinska manjina, lista Senjuk Filip Pronek osvojila je 76,27 odsto glasova (12 mandata), a izborna lista Kolomejka 22,61 odsto glasova (tri mandata).

 

Česi Srbije osvojili su 47,58 odsto glasova (sedam mandata) na izborima češke manjine, a lista Česi – Nasleđe i budućnost 50,98 odsto (osam mandata).

 

 

Izvor: danas.rs

Foto: Grad Kragujevac