Romi u Boru bi do svojih prava i volontiranjem. A poglavlje 23?

+100%-

Romi u Boru bi do svojih prava i volontiranjem. A poglavlje 23?

 

Više hiljada Roma koji žive u Boru ne mogu preko svojih organizacija da apliciraju za domaće i strane fondove, jer opština Bor u budžetu nije izdvojila novac za koordinatora ove nacionalne manjine, što je preduslov za učešće na konkursima.

 

Kako bi ostvarili mogućnost za učešće na konkursima, što bi dovelo do podnošljivijeg života Roma, spremni su, kažu, da postave koordinatora koji bi volontirao.

“Nažalost, kaže predsednik Udruženja građana “Centar za romska ljudska prava – Bor” Šašuvar Usejinović, ni to nam nije omogućeno, a sigurno bismo i bez plate koordinatora radili bolje nego pojedini službenici u opštini Bor.”

 

On kaže da među Romima ima mladih, pametnih i ambicioznih ljudi koji žele da sarađuju sa svim relevantnim institucijama u poboljšanju egzistencijalnih potreba i položaja Roma u društvu, ali da se osećaju diskriminisani.

 

“Novca za projekte ima. Najvažnije je početi proces, a mnogi su za početak spremni i da volontiraju zarad interesa cele zajednice. U Nišu je, recimo, podeljeno 50 stanova, ali oni imaju svog lokalnog koordinatora. Mi nismo mogli da apliciramo, jer ga nemamo”, naglašava Usejinović.

 

Prema važećem popisu iz 2011. godine, u Borskoj oblasti živi nešto više od 2.200 Roma, a nezvanični podaci pokazuju da ima više od pet hiljada pripadnika ove nacionalne manjine. Mnogi od njih nemaju ni lična dokumenta, niti prava na zdravstvenu zaštitu. U Bor su poslednje dve decenije mnogi došli iz svih krajeva Srbije, Kosova, ali i Makedonije, a kako bi obezbedili sredstva za život, često bivaju iskorišćeni od strane otkupljivača sekundarnih sirovina. Među ilegalnim sakupljačima otpadnog metala, mnogo je maloletnika.

 

Podsećamo da je Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 7. juna usvojila Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Akcioni plan je usvojen za period od 2017. do 2018. godine. Ovim dokumentom primeniće se mere koje su definisane Strategijom i time će se stvoriti uslovi za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava osoba romske nacionalnosti.

 

Akcionim planom definisano je pet prioritetnih oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna zaštita, a finansira se iz budžeta Republike Srbije, donatorskih sredstava i sredstava u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23.

 

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanje Roma, dr Nenad Ivanišević, rekao je da je Vlada Republike Srbije usvajanjem Akcionog plana pokazala posvećenost i brigu za unapređenje položaja Roma i Romkinja u našoj zemlji.

 

Akcioni plan će, prema njegovim rečima, intenzivirati rad institucija na nacionalnom i lokalnom nivou da bi se suzbila diskriminacija prema ovoj nacionalnoj manjini i da bi Romi bili aktivnije uključeni u srpsko društvo.

 

Da li će ove preporuke zaživeti i u Boru, pokazaće vreme.

 

Izvor: Istmedia